Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Genomförda forskarseminarier

[2000-10-25]

Path creation as a process of mindful deviation

Seminarieledare
Associate professor Peter Karnoe, Copenhagen Business School

tillbaka
Mest lästa artiklar nu