Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Genomförda forskarseminarier

[2000-04-25]

Resisting desire - a narrative politics of organizational change

Seminarieledare
Doktorand Peter Lohmann, Copenhagen Business School och docent Chris Steyaert, ESBRI

tillbaka
Mest lästa artiklar nu