Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Foto personal

Malin Gawell

Filosofie doktor

Telefon: -
E-post: malin.gawell@esbri.se
Malins forskning fokuserar på socialt, samhälleligt och aktivistiskt enterprenörskap. 2007 disputerade hon på avhandlingen Activist Entrepreneurship. Attac’ing Norms and Articulating Disclosive Stories. Avhandlingen bygger på en studie av skapandet av organisationen Attac i Sverige som en entreprenöriell process. I studien koppades entreprenörskap till både teorier om det civila samhället, organisering på organisatorisk och samhällelig nivå.

Nyckelord: Entreprenörskap, socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, aktivistiskt entreprenörskap, ideella organisationer, sociala rörelser, aktivism, civilsamhället, organisering, social förändring.
workshop 
Mest lästa artiklar nu