Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatJu mer anställningslik tillvaro, desto nöjdare frilansare alltså. Paradoxalt!
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Foto personal

Åse Karlén

Redaktör/kommunikatör

Telefon: 08-458 78 04
E-post: ase.karlen@esbri.se
Jag är en av ESBRIs veteraner. Faktum är att jag var med redan vid den officiella invigningen i juni 1997. Därefter arbetade jag extra på ESBRI, parallellt med mina studier på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Sedan våren 1999 arbetar jag heltid på ESBRI.

Mina arbetsuppgifter handlar i huvudsak om att producera och redigera forskningsbaserade texter om entreprenörskap, småföretagande och innovationer. Jag är redaktör för tidningen Entré, skriver det elektroniska nyhetsbrevet e-Entré, referat efter Estrad-föreläsningarna och en mängd andra texter. Som informatör ansvarar jag också för pressmeddelanden, webbplatsen och annat informationsmaterial från ESBRI.
entré 
Mest lästa artiklar nu