Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerat: 2007-10-05

PRESSINBJUDAN FRÅN ESBRI

Lärare behöver också lära sig

- Erfarenhetsutbyte för entreprenörskapslärare

Man blir aldrig fullärd heter det ju. ESBRIs utbildningsworkshop ”Entreprenörskap och lärande” tar det gamla uttrycket på största allvar. Här möts entreprenörskapslärare från hela norden för att dela med sig av sina erfarenheter, och för att inspireras av våra intressanta talare och av varandra.

Entreprenörskap har blivit en självklar del av utbildningssystemet. I dag har merparten av svenska universitet, högskolor och gymnasier åtminstone något inslag av entreprenörskap. Det innebär att diskussionen om entreprenörskap i undervisningen och om det entreprenöriella lärande är mer aktuell än någonsin. Därför behövs också mötesplatser där den här typen av frågor kan lyftas fram. Det är vad ESBRIs utbildningsworkshop handlar om.

Några av de inspiratörer som deltar under workshopen är:

* Filosofie dr Malin Gawell, NUTEK och ESBRI
* Professor Daniel Hjorth, Handelshögskolan i Köpenhamn
* Ekonomie dr Lena Ramfelt, KTH och Stanford University
* Biträdande professor Mikael Samuelsson, Handelshögskolan i Stockholm
* Professor Kelly Shaver, College of Charleston, USA.
* Filosofie dr Gudrun Svedberg, Umeå universitet

FAKTA
För tionde året i rad träffas nordiska entreprenörskapslärare i Stockholm för att utbyta erfarenheter på ESBRIs utbildningsworkshop. Till en början arrangerades workshopen uteslutande för universitets- och högskolelärare, men från och med 2005 vänder den sig även till gymnasielärare. Vi blandar gemensamma pass med parallella spår för de respektive lärargrupperna. Tanken är att öka samverkan mellan universitets-/högskolevärlden och gymnasievärlden, men också att deltagarna ska ges möjlighet att diskutera specifika frågor som rör universitetet/högskolan respektive gymnasiet.

Läs mer här: www.esbri.se/workshop

När: 5-6 november, kl 09.00-17.00
Var: Yasuragi Hasseludden, Stockholm (www.yasuragi.se)
Kontakt: Jonas Gustafsson, jonas.gustafsson@esbri.se, 0708-995560

Mest lästa artiklar nu