Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerat: 2010-02-03

Pengar att tjäna på uppsatser om innovation

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt & Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Den människa som lyckades tämja elden för hundratusentals år sedan var nog sin tids stora innovatör. Och Thomas Edison är för evigt förknippad med glödlampan efter att ha introducerat den 1879 – trots att tekniken uppfunnits av andra, många år tidigare. Innovationer rubbar balanser och driver utvecklingen framåt. De har alltid varit viktiga, även om deras betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och välfärd har fått allt större uppmärksamhet under de senaste 20 åren.

I dag menar många att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkningar, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Hur kan man arbeta mer effektivt med att ta fram nya produkter, tjänster och processer?

Uppsatstävlingen Nytt & Nyttigt är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2009-2010. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Sista anmälningsdag är 24 juni, och resultatet av tävlingen tillkännages kring 1 oktober.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30.000, 20.000 respektive 15.000 kronor.

Kontakt: Christina Eriksson, Projektledare, ESBRI: innovationsuppsats@esbri.se
Mer info finns på uppsatstävlingens webbplats: www.innovationsuppsats.se