Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerat: 2010-06-17

Björling till konferens om invandrarföretagande

Handelsminister Ewa Björling och USAs ambassadör Matthew Barzun talar på en konferens om företagare med utländsk bakgrund i morgon.

Välkommen till denna konferens med följande teman:
- Företagare med utländsk bakgrund – en resurs för att skapa och bygga företag
- Företagare med utländsk bakgrund – en resurs för ökad handel och export

Till konferensens talare hör:
Matthew Barzun, ambassadör, amerikanska ambassaden
Eva Bergström, projektledare, Tillväxtverket
Ewa Björling, handelsminister, utrikesdepartementet
Andreas Hatzigeorgiou, internationell handelsekonom, utrikesdepartementet
Ashar Saeed, vd, inLeva AB, och svensk delegat på president Obamas ”Summit on Entrepreneurship”

Tid: Fredag 18 juni 2010, 09.00-12.30
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Mer information om konferensen: www.esbri.se/18_juni.asp
Kontakt och anmälan: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-99 55 60

Konferensen genomförs av ESBRI och amerikanska ambassaden, i samarbete med Tillväxtverket