Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerat: 2010-09-06

Möjligheternas marknad – Om företagare med utländsk bakgrund

I eftermiddag möts teori och praktik på ESBRIs Estrad. Vi har bjudit in ett antal forskare som intresserar sig för företagare med utländsk bakgrund. Deras resultat kommer att kommenteras av en svensk företagare med rötterna i Iran.

Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har en viktig roll i det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000 människor.

2008 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram och ansvara för ett nationellt program med fokus på företagare med utländsk bakgrund. Programmets övergripande mål är att främja den tillväxtpotential som finns hos den här kategorin företagare, bland annat genom att öka kunskapen om dem. Som en del i kunskapsmålet har Tillväxtverket publicerat antologin ”Möjligheternas marknad”.

Under denna föreläsning får vi lyssna till fyra av författarna: Ragnar Ahlström Söderling, Lars Aspling, Göran Brulin och Susanne Urban. De kommer bland annat att berätta om nätverkande bland företagare med utländsk bakgrund, och om hur man kan främja dessa företagare. Det blir också diskussionsstund med företagaren Maria Masoomi som är matkreatör, författare och föreläsare.

Talare: Ragnar Ahlström Söderling, Lunds universitet, Lars Aspling, Aspling konsult, Göran Brulin, Tillväxtverket och Linköpings universitet, Susanne Urban, Linköpings universitet, och Maria Masoomi, Masoomi.
Tid: Måndag 6 september 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Alla Estradföreläsningar filmas och läggs i efterhand ut som webb-tv. För närvarande kan du se närmare 30 föreläsningar, och en rad andra filmklipp inom entreprenörskap, innovation och småföretagande, på vår webb. Besök www.esbri.se/webb-tv

Mest lästa artiklar nu