Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerat: 2010-10-08

Globaliseringshotet är överdrivet

Globaliseringshotet – att länder som Kina och Indien tar över alltmer av kunskapsskapandet – är betydligt överdrivet. Det menar professor Amar Bhidé. Enligt honom spelar det ingen roll var ny kunskap produceras, det viktiga är att länder har förmåga att exploatera den. Välkommen till en intressant och hoppingivande föreläsning.

Amar Bhidés föreläsning bygger bland annat hans bok ”The Venturesome Economy”. I den menar han att ”risktagande konsumtion” är ett sätt att fånga upp den kunskap som produceras på olika håll i världen. Det handlar om privatpersoner och företag som på ett tidigt stadium tar till sig ny teknik och nya innovationer.

Amar Bhidé kommer även att beröra sin nya, och mycket aktuella, bok ”A Call for Judgement”. I boken ställer Bhidé frågor som: Har kapitalismen misslyckats? Behöver systemet reformeras? Han menar att vi måste motstå impulsen att göra dramatiska förändringar. I stället erbjuder han ett ramverk för hur vi kan korrigera den obalans som nu finns mellan den resultatdrivna finansiella sektorn och den innovationsdrivna ”riktiga” ekonomin.

- Bankerna bör ägna sig åt simpla saker, som att ge ut lån. Ingenting annat. De är ekonomins blod, och om de börjar spekulera och stöter på problem skadar det inte bara dem, utan ekonomin i stort, säger Amar Bhidé.

Titel: Financing the venturesome economy
Tid: Måndag 11 oktober 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Professor Amar Bhidé, Tufts University, USA

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt, anmälan och intervjuer: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-995560

Notera att föreläsningen hålls på engelska!

Alla Estradföreläsningar filmas och läggs i efterhand ut som webb-tv. För närvarande kan du se närmare 30 föreläsningar, och en rad andra filmklipp inom entreprenörskap, innovation och småföretagande, på vår webb. Besök www.esbri.se/webb-tv

Mest lästa artiklar nu