Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerat: 2010-11-12

Forskning i praktiken – Så kan akademiker öka företags innovationsförmåga

Hur kan ett skogsföretag tjäna på att samarbeta med innovationsforskare? Och vilken ny kunskap genereras i långa samarbeten? På måndag arrangerar ESBRI en föreläsning om hur forskning kan öka innovationsförmågan i företag. Föreläsare är Sofia Börjesson, Chalmers, och Hans Larsson, EKA Chemicals.

- Vi arbetar väldigt handgripligt i företagen. Graden av nytta varierar, och kan vara märkbar på olika lång sikt, men tanken är att forskningen alltid ska leda till någon form av ”impact”. Vi vill åstadkomma något konkret med vår forskning och säkerställa att den har en mening utanför akademin.

Det säger professor Sofia Börjesson, föreståndare för CBI på Chalmers. Forskningscentrumet CBI samarbetar i olika utsträckning med företag i alla sina forskningsprojekt. Grundtanken är att producera handlingsbar kunskap som är relevant för företagen. CBI forskar i samarbete med stora företag som Volvo Personvagnar, SCA Healthcare, Volvo AB, Södra Cell och Eka Chemicals, men även med små tillväxtföretag som NanoFactory, Qbtech och Oxeanon. Några frågor som kommer att diskuteras:

Vad kan företagare ha för nytta av att samarbeta med forskare?
Vilken kunskap kan forskare generera genom nära företagsamarbeten över lång tid?
Vad finns det för utmaningar i detta arbetssätt?

Föreläsningen ingår i Global Entrepreneurship Week (GEW), ett globalt initiativ för att lyfta fram olika entreprenörskapsaktiviteter under en vecka. I Sverige handlar det om ett hundratal evenemang som samlas under namnet Entreprenörskap 2010.

Talare: Sofia Börjesson, Chalmers, och Hans Larsson, EKA Chemicals
Tid: Måndag 15 november 2010, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 070-899 55 60

Alla Estradföreläsningar filmas och läggs i efterhand ut som webb-tv. För närvarande kan du se över 30 föreläsningar, och en rad andra filmklipp inom entreprenörskap, innovation och småföretagande, på vår webb. Besök www.esbri.se/webb-tv

Mest lästa artiklar nu