Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Föreläsningsreferat

Sedan våren 2001 har referat skrivits efter varje Estradföreläsning. Använd sökfunktionen om det är något speciellt ämne som intresserar dig.

2001-2009 samlade vi också referaten, fast i förkortad form, i tryckta rapporter.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla referat!
Extern vd – ett bortglömt alternativ

Extern vd – ett bortglömt alternativ

4 apr 2011 | Text: Christina Eriksson
140 000 företag i Sverige står inför ett ägarskifte. De flesta av dessa diskuterar två alternativ: Att skifta företaget inom familjen eller att sälja det vidare. Att anställa en ex... Läs mer
Företagandet är inte könsneutralt

Företagandet är inte könsneutralt

8 mar 2011 | Text: Jonas  Gustafsson
På internationella kvinnodagen 8 mars 2011 arrangerade ESBRI, tillsammans med VINNOVA, en föreläsning om företagande kvinnor. Helene Ahl, Cecilia Bjursell och Carin Holmquist prese... Läs mer
Småföretag i samverkan

Småföretag i samverkan

17 feb 2011 | Text: Hanna Andersson
Det finns tusentals samverkansmöjligheter där ute, det gäller bara att se dem. Och för småföretagare kan det vara en god idé att organisera sig i nätverk. Då kan de tillsammans utv... Läs mer
Bygg ekonomi kring kunskapen

Bygg ekonomi kring kunskapen

18 jan 2011 | Text: Jonas Gustafsson
I en kunskapsbaserad ekonomi blir de intellektuella tillgångarna allt viktigare för företagen. Därför behövs en ny infrastruktur som kan hantera immateriella värden och bygga en ek... Läs mer
Spretig diskussion gav många nya insikter

Spretig diskussion gav många nya insikter

15 dec 2010 | Text: Åse Karlén
På Estrad 15 december presenterades en ny, svensk bok om mångfalden inom entreprenörskapsfältet – av en mångfald av entreprenörskapsforskare. Hela åtta Estradörer hade vi glädjen a... Läs mer
Forskning som gör nytta

Forskning som gör nytta

15 nov 2010 | Text: Jonas Gustafsson
Det pratas mycket om att forskning ska göra nytta. På forskningscentrumet CBI har man tagit fasta på pratet. All kunskap som produceras här ska vara ”handlingsbar” och kunna komma... Läs mer
Ekonomisk finansiering i förändring

Ekonomisk finansiering i förändring

11 okt 2010 | Text: Hanna Andersson
Professor Amar Bhidé från Tufts University, USA, höll 10 november 2010 en Estradföreläsning under rubriken ”Financing the Venturesome Economy”. Bhidé anser att de som är intressera... Läs mer
Marknad med möjligheter

Marknad med möjligheter

6 sep 2010 | Text: Jonas Gustafsson
Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har en viktig roll i det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000 människor. Det framkommer i antologin ”Möjl... Läs mer
Möten och kommunikation ger kreativitet

Möten och kommunikation ger kreativitet

19 maj 2010 | Text: Jonas Gustafsson
Kreativitet har blivit något av ett honnörsord. Vi förväntas tänka kreativt och initiera förnyelse, både som anställda och egenföretagare. Men vad innebär egentligen kreativitet? V... Läs mer
Så gör born globals

Så gör born globals

16 apr 2010 | Text: Christina Eriksson
16 april 2010 föreläste Sara Melén och Emilia Rovira Nordman, båda från Handelshögskolan i Stockholm, på Estrad. Temat var born globals, det vill säga företag som inom tre år från... Läs mer
Skrota plan A, sikta mot B

Skrota plan A, sikta mot B

11 mar 2010 | Text: Jonas Gustafsson
Det är sällan plan A som gör dig rik. En genomgång av framgångsrika företag visar att påfallande många blev kända för en idé som snarare kan kallas plan B, C eller D. Det hävdade J... Läs mer
Nu är det tid för team

Nu är det tid för team

16 feb 2010 | Text: Åse Karlén
Myten om den ensamma entreprenören är spridd, men verkligheten ser annorlunda ut. Många startar företag tillsammans med andra, och teambaserat entreprenörskap har onekligen sina po... Läs mer
Avknoppningar från akademin föder unika produkter

Avknoppningar från akademin föder unika produkter

25 jan 2010 | Text: Åse Karlén
Förväntningarna är stora på våra akademiska avknoppningar, och i många avseenden infrias de. Företagen är till exempel innovativa, och de bidrar till att länka samman högskola och... Läs mer
Färska företagare måste se till helheten

Färska företagare måste se till helheten

8 dec 2009 | Text: Åse Karlén
Årets sista Estradföreläsning blev helt fulltecknad. Den genomfördes 8 december, och bjöd på en världspremiär. Linköpingsforskarna Magnus Klofsten och Charlotte Norrman presenterad... Läs mer
Fler förebilder främjar kvinnors företagande

Fler förebilder främjar kvinnors företagande

16 nov 2009 | Text: Jonas Gustafsson
Omkring 25 procent av alla företag i Sverige drivs av kvinnor. Med ambitionen att öka den siffran har regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, utsett ... Läs mer
Entreprenörskap viktigt även i familjeföretag

Entreprenörskap viktigt även i familjeföretag

19 okt 2009 | Text: Jonas Gustafsson
Familjeföretag ses ofta som entreprenörskapets motsats. De antas vara traditionstyngda, trögrörliga och konservativa. Men det stämmer inte. Entreprenörskap är tvärtom ofta en vikti... Läs mer
Virtuella världar ger verkliga värden

Virtuella världar ger verkliga värden

22 sep 2009 | Text: Christina Eriksson
Verkliga företeelser som försäljning, undervisning och sociala möten finns nu även i virtuella världar. 2009 beräknades 579 miljoner verkliga människor ha haft ett konto i en virtu... Läs mer
Nyföretagande får marknaden att skärpa sig

Nyföretagande får marknaden att skärpa sig

17 aug 2009 | Text: Jonas Gustafsson
Vad vet vi egentligen om entreprenörskap efter 25 års forskning på området? Ja, det är ganska svårt att överblicka menade professor Per Davidsson på Estradföreläsningen 17 augusti... Läs mer
Ålder och storlek påverkar viljan att växa

Ålder och storlek påverkar viljan att växa

13 maj 2009 | Text: Christina Eriksson
13 maj föreläste professor Frédéric Delmar, EM Lyon, Frankrike och Institutet för Näringslivsforskning, samt Karl Wennberg, Imperial College London och Handelshögskolan i Stockholm... Läs mer
Både fallgropar och möjligheter i offentlig sektor

Både fallgropar och möjligheter i offentlig sektor

23 apr 2009 | Text: Jonas Gustafsson
Föreläsningen 23 april 2009 hade titeln: ”Entreprenörskap i spåren av offentlig sektors omvandling”, med undertiteln ”Dagsläge, fallgropar och frågetecken.”. Föreläste gjorde Malin... Läs mer