Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Föreläsningsreferat

Sedan våren 2001 har referat skrivits efter varje Estradföreläsning. Använd sökfunktionen om det är något speciellt ämne som intresserar dig.

2001-2009 samlade vi också referaten, fast i förkortad form, i tryckta rapporter.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla referat!

Invandrade företagare tjänar sämre

6 feb 2007 | Text: Jonas Gustafsson
Inkomstskillnaderna mellan olika företagargrupper är stora. Utlandsfödda företagare tjänar till exempel betydligt sämre än infödda. Det var en av de saker som framkom på Estrad 6 f... Läs mer

Affärsänglarna flockas i storstäder

15 jan 2007 | Text: Åse Karlén
Titeln på 2007 års första Estradföreläsning var ”Den svenska riskkapitalmarknaden – återhämtning efter dot.com?” Åhörarna fick bland annat ta del av färska forskningsresultat om hu... Läs mer

Ägarledda företag växer långsiktigt

11 dec 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Leona Achtenhagen och Leif Melin, båda från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, föreläste på Estrad 11 december 2006. Titeln på föreläsningen var: ”Hur skapas långsiktig... Läs mer

Entreprenöriellt lärande kan förändra världen

7 nov 2006 | Text: Åse Karlén
Jonathan Levie får ofta frågan om det verkligen går att lära ut entreprenörskap. Trots att han har varit verksam som entreprenörskapsforskare och -lärare i 25 år menar han att svar... Läs mer

Tillväxtens kärna finns i mikropolitiken

16 okt 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Pontus Braunerhjelm innehar Leif Lundblads professur i internationellt affärsskapande vid KTH. 16 oktober 2006 föreläste han på Estrad under rubriken ”Hur får vi fart på företagand... Läs mer

Det våras för Janteprenörerna

2 okt 2006 | Text: Åse Karlén
Svenska entreprenörer knegar på i det tysta, underkastade Jantelagen. Under sin Estradföreläsning 2 oktober utnämnde professor Bill Gartner dem till Janteprenörer. Han lyfter på ha... Läs mer

Forskning kan kommersialiseras på många sätt

1 jun 2006 | Text: Jonas Gustafssson
Läsårets sista Estradföreläsning hölls 1 juni och hade titeln ”Kommersialisering av universitetsforskning”. Professor Åsa Lindholm-Dahlstrand, Högskolan i Halmstad, ber... Läs mer

Arbetslivets förändring påverkar entreprenörskapet

9 maj 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Arbetslivet har förändrats mycket på senare tid. Det påverkar även entreprenörskapet, och vilka som väljer att bli egna företagare. Men förhållandena skiljer sig en hel del mellan... Läs mer

Intraprenöriella idéer har lång väg att vandra

3 apr 2006 | Text: Jonas Gustafsson
När professor Ivo Zander, Uppsala universitet, besökte Estrad 3 april berättade han om sin syn på intraprenörskap under rubriken ”Intraprenörskap och nya satsningar i befintl... Läs mer

Krisen knackar på dörren

15 mar 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Om bara några år kan vi hamna i en ny ekonomisk kris. I alla fall om utvecklingen fortsätter att följa det hittills rådande mönstret. Lennart Schön, professor i ekonomisk historia... Läs mer

Utan organisering inget entreprenörskap

8 feb 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Organisering glöms ofta bort när det pratas om entreprenörskap. Men för att ett företag ska fungera behövs både entreprenöriell och organisatorisk ledning. Inte antingen eller. Est... Läs mer

Entreprenöriell metod kan läras ut

11 jan 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Docent Saras Sarasvathy har lanserat en uppmärksammad teori om hur entreprenörer tänker och fattar beslut. Hon har kallat den för ”effectuation” och på Estrad 11 januar... Läs mer

Design ger nya företag och nya jobb

13 dec 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Estradföreläsningen 13 december hade den lockande titeln ”Duchampska synvändor - Med ny blick för företagande och nya jobb”. Den hölls av Göran Brulin och handlade blan... Läs mer

Välfärdsstaten motverkar entreprenörskap

29 nov 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Går det att kombinera höga skatter med goda villkor för tillväxt? Det var huvudfrågan när Professor Magnus Henrekson, Industriens Utredningsinstitut, och ekonomie doktor Jesper Roi... Läs mer

Strukturer hämmar entreprenöriellt lärande

8 nov 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Föreläsningen 8 november bar titeln ”Lärande och entreprenörskap”. Talade gjorde professor Bengt Johannisson, Växjö universitet och professor emeritus Dale Meyer från U... Läs mer

Få vill starta företag i Norden

3 okt 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Läsårets första Estradföreläsning ägde rum 3 oktober. Det var Lars Kolvereid från Handelshögskolan i Bodö som föreläste under rubriken: ”Vem vill bli entreprenör? - Vem försö... Läs mer

Bättre att växa långsamt

26 maj 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Tillväxt är inte alltid bra. Åtminstone inte en alltför snabb sådan. Företag som först är lönsamma och sedan växer klarar sig oftast bättre än de som försöker växa sig lönsamma. De... Läs mer

Design är mer än färg och form

9 maj 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Design kan göra stor skillnad för företag - på många olika plan. Men design är sällan riktigt integrerat i företagen. Det saknas också kunskap i form av forskning på området. Det v... Läs mer

Forskningsrön kan hjälpa nyföretagare

7 apr 2005 | Text: Åse Karlén
Mikael Samuelsson är ekonomie doktor, forskare och lärare vid Högskolan i Borås. Men han har också ett förflutet som egen företagare, både som målare och som evenemangsfixare. 7 ap... Läs mer

Bortom stereotypen finns den verkliga entreprenören

9 mar 2005 | Text: Åse Karlén
Inse fakta - det finns bara en Bill Gates. Det var ett av professor Kelly Shavers budskap till Estradpubliken 9 mars 2005. För att fler ska våga ta steget till eget är det viktigt... Läs mer
Mest lästa artiklar nu