Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Föreläsningsreferat

Sedan våren 2001 har referat skrivits efter varje Estradföreläsning. Använd sökfunktionen om det är något speciellt ämne som intresserar dig.

2001-2009 samlade vi också referaten, fast i förkortad form, i tryckta rapporter.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla referat!

Generationsskiften i familjeföretag påverkar många parter

24 feb 2005 | Text: Jonas Gustafsson
Generationsskiften innefattar mer än ekonomi och skatter. Även psykosociala frågor är viktiga för att ett skifte ska gå smidigt. Ändå är det få företag som förbereder sig. På Estra... Läs mer

Erfarenheter och känslor påverkar entreprenörens beslut

15 dec 2004 | Text: Åse Karlén
Det går att lära sig att bli en bättre entreprenör. Och hur professionella vi än är på jobbet kan vi inte bortse från att känslorna påverkar oss. Det var två av slutsatserna när Ve... Läs mer

Få högteknologiska företag från högskolan

23 nov 2004 | Text: Åse Karlén
Att kommersialisera forskningsbaserad kunskap utgör en stor utmaning. Det menade Olav Spilling, som under sin Estradföreläsning redovisade en studie av 117 högteknologiska småföret... Läs mer

Dynamisk bioteknik skapar innovationer

25 okt 2004 | Text: Åse Karlén
Långa utvecklingsprocesser och stora kostnader kännetecknar den biotekniska sektorn. Kunskap är den viktigaste konkurrensfördelen, men det gäller att hela tiden utveckla den. Annar... Läs mer

Många familjeföretag bland gasellerna

7 okt 2004 | Text: Åse Karlén
Hightech är inte allt. Svenska familjeföretag i traditionella branscher skapar minst lika mycket tillväxt. Det visade Bengt Johannisson när han presenterade en ny studie på Estrad.... Läs mer

Innovation är nyckeln till regioners framgång

8 sep 2004 | Text: Åse Karlén
Estradläsåret 2004-2005 drog igång 8 september 2004. Då berättade professor Per-Olof Berg om den hårdnade konkurrensen mellan olika europeiska regioner och om den ökade fokuseringe... Läs mer

Kvinnliga entreprenörer behöver förebilder - och kompisar i venture capital-industrin

27 maj 2004 | Text: Åse Karlén
28-30 maj 2004 var ESBRI värd för forskarnätverket Diana Internationals andra årliga möte. Fyra av forskarna bjöds in till Estrad 27 maj för att tala om finansiering av kvinnors fö... Läs mer

Osynlighet och segregering Gnosjömedaljens baksida

21 apr 2004 | Text: Åse Karlén
Det går knappt att prata om svenskt småföretagande utan att nämna Gnosjö. Ortens anda är både berömd och beundrad. Till april månads Estrad inbjöds två experter i ämnet. Caroline W... Läs mer

Interaktivt lärande är grunden i innovationssystemen

9 mar 2004 | Text: Åse Karlén
Charles Edquist är professor vid Lunds universitet. 9 mars 2004 föreläste han under rubriken ”Innovationssystem och interaktivt lärande - hur får vi fler svenska innovatörer?... Läs mer

Dagens politik vilar på gårdagens modeller

17 feb 2004 | Text: Åse Karlén
Magnus Henrekson var, under sin Estradföreläsning 17 februari 2004, kritisk till den svenska ekonomiska politiken. Han menar att den politik som förs i dag bygger på förlegade teor... Läs mer

Få akademiker är företagare på heltid

19 jan 2004 | Text: Åse Karlén
Docenterna Frédéric Delmar och Johan Wiklund är båda engagerade i ett flerårigt forskningsprojekt om högutbildade svenskars entreprenöriella aktiviteter. 19 januari 2004 fick Estra... Läs mer

Idéer utvecklas inte i vakuum

9 dec 2003 | Text: Åse Karlén
Finalen på Estradhösten 2003 lockade en stor publik. Mer än 130 personer deltog i Stockholm, och dessutom följde ungefär 200 personer runt om i Sverige föreläsningen på distans. Al... Läs mer

Fokuserade bioteknikföretag kan övervinna hindren

11 nov 2003 | Text: Åse Karlén
Bioteknikföretagens utveckling av produkter är en lång och kostsam process. På vägen lurar en rad hinder, såväl interna som externa. Men hinder är ju som bekant till för att övervi... Läs mer

Företagaren och finansiären: ”Det sa bara klick”

14 okt 2003 | Text: Åse Karlén
På finansmarknaden finns banker, riskkapitalbolag och affärsänglar. Men hur ska en expansionssugen företagare bära sig åt för att få del av deras pengar? Under Estradföreläsningen... Läs mer

Många entreprenörer vill inte bli stora

25 sep 2003 | Text: Åse Karlén
Professor Per Davidsson invigde Estradläsåret 2003-2004 med sin föreläsning om ”Entreprenören och tillväxtdilemmat” 25 september. Forskare och politiker utgår ofta ifrån att alla f... Läs mer

Innovation är ekonomins nya drivkraft

2 jun 2003 | Text: Åse Karlén
Sist ut på ESBRIs Estrad läsåret 2002-2003 var professor Mary Walshok, University of California, San Diego. Hon är amerikanska med svenskt påbrå och en flitig Sverigebesökare efter... Läs mer

Tidig internationalisering skapar vinnare och förlorare

9 apr 2003 | Text: Åse Karlén
För många nya företag stämmer de traditionella teorierna om internationalisering, och de förordar en långsam och försiktig expansion. I andra företag passar en aggressiv och direkt... Läs mer

Nyföretagarens lycka avgörs efter nio månader

12 mar 2003 | Text: Åse Karlén
Varför lyckas vissa företagsstarter medan andra misslyckas? Frågan intresserar många, inte minst Frédéric Delmar och Mikael Samuelsson som föreläste 12 mars. De har följt 622 presu... Läs mer

Familjeföretag drivs av egen logik

13 feb 2003 | Text: Åse Karlén
Familjeföretaget består av tre sfärer: familjen, ägandet och företaget. I och med detta särskiljer de sig från andra företag. Roller, succession och traditioner är några av de fakt... Läs mer

Närsynta företag missar möjligheterna

14 jan 2003 | Text: Åse Karlén
- De flesta företag är närsynta, konstaterade docent Terrence Brown under sin Estradföreläsning 14 januari. Han menar att det överallt finns potentiella affärsmöjligheter, men när... Läs mer
Mest lästa artiklar nu