Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Tillväxt – inte alltid rätt
Estradföreläsning 2013-04-10

Tillväxt – inte alltid rätt

Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap, verksam vid Lunds
universitet och IFN. Han har forskat kring lönsamhet, tillväxt och överlevnad i små entreprenöriella företag i många år. 10 april 2013 besökte han Estrad och pratade under den utmanande rubriken: ”Därför är tillväxt i nya företag dåligt”.


- Det finns ett nationellt tryck, både från EU-håll och från våra politiker, på att svenska företag ska växa. Företagarna frågar sig kanske varför de ska följa direktiv som sätts upp på en överstatlig nivå. En orsak kan vara att det finns många stödorganisationer där man kan få pengar direkt i fickan som företagare, som stöd för tillväxt, Frédéric Delmar.

Det handlar förstås om arbetsmarknadspolitik: Företag ska skapa nya arbeten. En annan orsak finns inom innovationspolitiken.

- Där ska vi satsa på teknikbaserade företag som ska skapa en långsiktig konkurrenskraft, vilket ska hjälpa resten av Sverige. Arbetsmarknadspolitisk tillväxt skiljer sig från innovationspolitisk tillväxt.

En stark satsning på tillväxtpolitik är inte alltid bra, speciellt inte när man glömt bort vad ordet betyder, menar Delmar.

- Lönsamhetsbegreppet har försvunnit när vi i dag talar om tillväxt. I forskningen har man gjort antagandet att lönsamhet borde leda till tillväxt och tvärtom.

- Antal anställda har inte så mycket att göra med hur mycket omsättning en företagare kan skapa. Det handlar snarare om vilka gränser jag sätter för mitt företag. Vilka aktiviteter vill jag göra inom företaget – och vilka kan jag kontraktera utanför företaget?

- När vi diskuterar tillväxt ser vi att ett genomsnittligt företags storlek är oberoende av hur man mäter tillväxt. Företagets egen storlek minskar när det finns bättre möjlighet att kontraktera aktiviteter från andra företag. Kan man slippa dra på sig fasta kostnader, genom att låta andra aktörer ta på sig ansvaret, gör man det. Genom att minska produktionsvolymen kan företagaren också få större marginaler och skapa högre lönsamhet.

Företaget växer alltså inte med fler anställda, men lönsamheten ökar ändå. Men varför väljer företag att växa?

- Det är inte alltid ett rationellt val, kanske händer det när det är som sämst att bli större. Det ökar risken för en utslagning av företaget, sa Delmar.

Det finns alltså både för- och nackdelar med att bli större. Det är lättare att vara stor då det signalerar framgång, attraherar bättre personal, initierar allianser och ger skydd mot konkurrens. Bland nackdelarna finns mer administration, mer struktur, mindre innovation, större agentkostnader, mer risktagande, ändrad företagskultur och svårighet att koordinera över en tillväxtfas. Det är inte alltid lönsamt heller, enligt Delmar.

- Ekonomisk teori säger ju att större är bättre. Konkurrens selekterar ut och förstärker stora företag, tills det kommer nya företag som är bättre på det de gör. Det som framförallt driver företagaren är att tjäna mer pengar än dagen innan.

Enligt Frédéric Delmar har storleken betydelse om målet med företagandet är något annat än att ”driva eget”. För den som i första hand är ute efter friheten i att vara sin egen finns ingen anledning att växa.

- En företagare som startar ett företag har begränsad kunskap om vad som kommer att fungera och inte fungera, det är ett experimenterande med ett antal antaganden. Över tid hittar man stabilitet i affärsmodellen, kunderbjudanden och företagande. Jag lär mig hur mitt företag fungerar, och hur jag fungerar som företagare.

Ett klassiskt sätt att tänka är att företagaren lägger ner när det ser ut att gå åt pipan, men det stämmer inte helt när man tittar på svensk data. Entreprenören kommer fatta olika beslut beroende på vilken situation han eller hon befinner sig i.

- Unga företag på 5–6 år, med 5–12 anställda, lägger ner när det går dåligt. Vid minskande lönsamhet drar de ner på verksamheten och vid ökande lönsamhet växer de. I den andra perioden, där vi hittar lite äldre och större företag, växer företaget mindre när det går bra, men går det riktigt dåligt expanderar företaget gärna mer.

Det beror på att företagandet är ett lärande och beslutsfattande under risk. Lönsamhet ger kunskap om företaget, och ju längre företagaren håller på desto säkrare känns företagsrollen.

- Lite äldre och större företag fortsätter växa vid kris och vid vikande lönsamhet. När lönsamheten ökar förblir de oförändrade i fråga om tillväxt. De hamnar snabbt i olika divisioner, och det är ganska svårt att gå mellan dessa, sa Delmar.

Hans bästa råd till företagare som vill växa handlar bland annat om att göra en bra kalkyl, och att lära sig försäljning tidigt. Det kommer inte att gå speciellt bra för en företagare som inte klarar av att få till ett avslut, det vill säga försäljning, till kund. En, möjligen skämtsam, rekommendation var att träna genom att sälja korv och Pucko ute på stan en lördagsnatt.
Klarar man det kan man sälja allting sedan.

- Viljan att nå högre lönsamhet leder till tillväxt, men inte tvärtom. Lönsamhet är ett relativt begrepp med ”nöjdhetsgrader” beroende på bransch och kontext.

- Ska ditt företag växa så ska du vara medveten om att storlek ger stora fördelar, speciellt om målet med företaget är annat än ”eget företagande”. Det gäller att tidigt tänka på vilken storlek man vill nå, och hur. Att ta risker med egna pengar är ett personligt val, men det är också helt okej att avstå.

Ett annat av Delmars råd handlar om vinst. Det är bra att växa tidigt, innan allt för mycket sätter sig. Då gäller det att tjäna pengar på sin verksamhet för att finansiera expansionen.

- Företagandet ska vara roligt, det är då man orkar hålla på och vill fortsätta.

Men lite risker måste man ta, annars kan man inte växa.

- Få yrkeskategorier innehåller både positivt och negativt risktagande. Det är detta som gör att entreprenörskap är värt att studera, och det är det som gör att företagande är bra för vår ekonomi, sa Frédéric Delmar.

Se hela föreläsningen som webb-tv

Text: Hanna Andersson

 
Mest lästa artiklar nu