Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Industriellt arv påverkar innovationen
Estradföreläsning 2015-03-10

Industriellt arv påverkar innovationen

Detroit kan inte bli det nya Silicon Valley, hur mycket de än försöker. Det stod klart när professor Mary Walshok föreläste på Estrad 10 mars 2015. Hon menar att en regions innovationskapacitet beror på mixen av industriellt arv, social och kulturell dynamik, samt fysiska, finansiella och intellektuella tillgångar.

Mary Walshok är professor på University of California San Diego, och rubriken på hennes föreläsning var ”Regional Innovation Capacity: Where does it come from?”. Hon redovisade resultat från en ny studie som handlar om skillnader i regional innovation på tre olika platser i USA. Walshok och hennes kollegor har jämfört Philadelphia (på östkusten), St Louis (i mellanvästern) och San Diego (på västkusten).

- Alla tre regionerna satsar mycket på forskning och utveckling, alla har bra universitet, sa Mary Walshok.

Hon visade siffror över antalet patent, högteknologiska startups, och hur mycket riskkapital som finns i omlopp. Hennes hemstad utklassade Philadelphia och St Louis. Vad är det då som gör att San Diego går så mycket bättre än de andra två regionerna?

- Jag är samhällsvetare, och jag menar att innovationer skapas när många olika företag och kompetenser möts. Det behövs forskare, entreprenörer, investerare och jurister. När olika organisationer är i kontakt med varandra uppstår möjligheter, idéer kopplas ihop med kapital och affärer görs.

I studien fokuserade forskarna bland annat på hur kunskap flödar, hur förtroenden byggs och vilka hierarkier och barriärer som finns i respektive region. Sådant ändras inte över en natt. Den regionala dynamiken – som ligger till grund för innovationskapaciteten – har långa rötter.

Ta till exempel mellanvästern. Industrialiseringen var varken ren eller attraktiv där, konstaterade Walshok. De stora bilföretagen rekryterade fattiga och outbildade arbetare för att stå vid de löpande banden. Att inte kunna engelska var en merit i sammanhanget. När Detroits ekonomi rasade för ett par år sedan stod 100 000 lågutbildade arbetare utan jobb.

Mary Walshok jämförde med Grand Rapids som ligger bara två timmars bilfärd från Detroit. Där finns en helt annan kultur, byggd på holländska immigranters företagande. De tillverkade möbler för den nya medelklassen, och staden har lyckats återuppfinna sig själv flera gånger om sedan dess.

Även San Diego har en lång tradition av småföretagsamhet och samverkan. Staden fick förstås ett uppsving när flottan flyttade dit och en ordentlig hamn byggdes, men även innan fanns en mentalitet som gagnade innovation.

- På västkusten finns en slags cowboytradition som avspeglar sig i hur man bygger företag. För mig står det helt klart att geografin och platsen spelar roll för dynamiken, sa Walshok.

- Många har Silicon Valley som sinnebild, när det i själva verket kanske är Detroit de försöker förändra. Det funkar inte.

Industriellt arv och geografi är den första punkten på Mary Walshoks lista över faktorer som formar den regionala dynamiken. Den andra punkten på listan är sociala och kulturella faktorer. Historiska anfäders och anmödrars yrkeskunnande, religionstillhörighet, arbetsetik och position i samhället påverkar hur regionens invånare tänker. Och det inom områden som tillväxt, riskbenägenhet, stödstrukturer, filantropi, inkludering av ”utomstående”, informationsdelning och förmåga att agera på nya möjligheter.

- Sveriges framgångar har tidigare byggt på ett fåtal stora företag. IKEA och Ingvar Kamprad är det uppenbara exemplet, hela idén var att skala upp IKEA. Det vi har sett i forskning på olika håll i USA är att det är mycket svårare att förändra regioner som inte har en småföretagskultur.

- I höginnovativa regioner finns massor av människor som vet hur man bygger företag från dag ett. De vet också hur man gör dem globala.

Walshok skämtade om hur det kan vara att komma till en stad och prata om hur den nya ekonomin fungerar – inför en skara gamla gubbar där alla har samma bakgrund. På andra platser, där de styrande inte är en handfull gamla släkter med gamla förmögenheter, finns det större chans till förnyelse. Där kan man satsa på nya talanger.

Mary Walshok exemplifierade med Jordi Muñoz, en mexikansk tonåring med stort intresse för drönarteknik. Via webben kom han i kontakt med Chris Anderson, en femtioplussare som vid tillfället var chefredaktör för Wired Magazine. Muñoz talang var så slående att Anderson sa upp sig från sitt jobb, och tillsammans driver de nu 3DRobotics. Företaget har 200 anställda, 30 000 kunder och har fått in en hel del riskkapital.

- Sådant kan bara hända om man verkar i en kultur där barriärerna är låga och det är okej att ta risker. Då kan möjligheter uppstå, sa Walshok.

- Jag hör ofta folk av den gamla skolan säga att ”management är management”. Som i att det inte spelar någon roll om man leder en symfoniorkester eller ett hundmatsföretag. Det stämmer verkligen inte. Vissa kulturer är helt klart mer öppna för nytt och teknikbaserat entreprenörskap.

Walshok och hennes forskarkollegor har via enkäter och intervjuer undersökt hur ”innovationsmäklare” – alltså organisationer som förmedlar kontakter, överför kunskap och på andra sätt stödjer innovation – arbetar i Philadelphia, St Louis och San Diego. Studien visar att olika sektorer har olika behov av kunskap och nätverk. En del innovatörer letar efter kapital medan andra har behov av mentorer eller professionella tjänster, till exempel från jurister.

- Fördelarna med innovationsmäklare är ofta indirekta, och därmed svåra att mäta. De kan till exempel introducera entreprenörer till sammanhang och aktörer som i sin tur kan skapa nya idéer, förebilder och nätverk. Sociala normer är viktiga.

- I USA är vi generellt mycket öppna för att prata om pengar. Men mina föräldrar är från Sverige! Det tog många år för mig att förstå att ”rikedom” inte är ett fult ord, sa Mary Walshok.

Men om nu den regionala dynamiken i en region är beroende av gamla traditioner och kulturarv – går det ens att påverka framtida innovationer? Ja, men det gäller att bygga på vad man har. Inte att snegla på något ouppnåeligt ideal där förutsättningarna är helt annorlunda.

- Regioner kan återuppfinnas och förnyas på många olika sätt. Men det krävs att man har ett öppet och inkluderande synsätt, sa Walshok.

- Jag vill se fler partnerskap mellan offentligt och privat. Entreprenörer som hjälper forskare att kommersialisera idéer, och företagare som sitter som rådgivare. Byråkrater är inte de bäst lämpade att utvärdera affärsidéer.

Genom att regelbundet svara på en rad frågor kan man driva utvecklingen i en region mot innovation, menade Mary Walshok. Det handlar dels om den regionala kontexten:

1. Hur ser vårt industriella arv ut? Stödjer eller hindrar det omställningen till en ny, mer innovativ ekonomi?
2. Hur innovationsbenägna är våra universitet och institutioner?
3. Vad finns det för affärs- och ledarskapskultur? Stödjer eller hindrar de innovation?
4. Hur inkluderande är vårt samhälle? Välkomnar vi unga och invandrade personer, eller förlitar vi oss mest på det som är etablerat?

För att skapa en mer innovativ, regional kultur är det också viktigt att företagsfrämjande organisationer utvärderar sin verksamhet:

1. Maximerar vi de kunskapsflöden, saminvesteringar och förtroendebyggen som krävs för att utveckla högriskföretag?
2. Är vi tydliga med vad vi vill uppnå, vem vi försöker hjälpa? Ligger våra aktiviteter i linje med de mål vi vill uppnå, och behoven hos dem vi försöker hjälpa?
3. Har vi identifierat framgångsmåtten, och samlar vi regelbundet in data så att vi kan korrigera kursen om vi ligger fel?

- I San Diego startar ett nytt högteknologiskt företag var 18e timma. Men såvitt jag vet är Sverige världsbäst när det gäller att samarbeta. Ni skulle kunna rocka sockorna av oss i USA, bara med er svenskhet, sa Mary Walshok uppmuntrande.

Se hela föreläsningen som webb-tv

Under föreläsningen nämnde Mary Walshok en serie rapporter som mäter patentering, licensiering, partnerskap och startups i södra Kalifornien. Vi har lagt upp den senaste rapporten tillsammans med hennes presentation.

Kontakta mwalshok@ucsd.edu

Text: Åse Karlén