Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
From Research to Business

Kommersialisera mera för doktorander och nydisputerade

Vem är min kund? Hur skaffar jag de resurser som behövs för att kommersialisera min forskning? Och hur bör jag gå tillväga? Det är några frågor som doktorander och postdocs, från Luleå tekniska universitet i norr till Lunds universitet i söder, får möjlighet att brottas med under 2013/2014. Kursen "From research to business" är ett projekt som genomförs av ESBRI, med finansiering från VINNOVA.

Ambitionen är att erbjuda doktorander och postdocs på lärosäten över hela landet möjlighet att under ett år arbeta med att kommersialisera sin forskning. Kursdeltagarna bygger ett omfattande nätverk bland de offentliga och kommersiella aktörer som finns för att stödja kommersialisering av forskning.

Under kursen arbetar de med att utveckla affärsmodeller och affärsidéer, tillsammans med bland andra erfarna professorer från Stanford University och London Business School. Ett viktigt inslag i kursen är att deltagarna även lär känna de aktörer som finns i deras lokala miljöer, och får kunskap om vad de kan bidra med. Kursen ges nu för tredje gången.

Besök kursens webbplats