Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktipslistor

Vissa nummer av Entré innehåller en eller flera längre artiklar inom ett visst tema. Det kan till exempel vara tillväxt, invandrares företagande eller innovationer. I slutet av varje tema följer en spalt med e-postadresser, webbadresser och litteratur så att den som vill veta mer får lite tips om var man kan leta.

Ibland har vi hittat så många bra artiklar, böcker och rapporter att alla inte ryms i Entré, och då har vi lagt ut längre listor på denna webbplats. Nedan hittar du dessa boktipslistor. Lycka till i sökandet efter djupare kunskap!