Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Årets första Entré ute nu

Läs Entré som PDF

- Jag forskar om allt som innehåller ordet social; socialt kapital, sociala innovationer, socialt företagande, sociala nätverk…

Det säger professor Sarah Jack, rekryterad till Handelshögskolan i Stockholm från Lancaster University i Storbritannien. Hon porträtteras i det senaste numret av Entré.

I Entré nummer 1-2018 skriver vi också om den kaotiska tillväxtresan, idéscreening, affärsmodellering, de entreprenöriella metoderna som nästan blivit en religion, samt utmaningar - och möjligheter - för landsbygdens företagare. Andra artiklar handlar om hur regionala förutsättningar påverkar innovationskraften, och om hur aktion bör paras med reflektion i entreprenörskapsutbildning.

Gustav Hägg betonar att erfarenhet inte är detsamma som lärdom. Bara för att du har erfarit något, betyder det inte att du har lärt dig av det:

- Man måste göra något med erfarenheten för att få kunskap. Det måste ske en förändring.

- Det krävs också att man har en viss kunskapsbas innan man går ut och erfar. Annars tror jag att det är svårt att veta vad som var viktigt i det vi gjorde. Om jag ska klättra i berg behöver jag veta hur man knyter en knop - det är svårt att lära sig när man befinner sig hundra meter upp på bergväggen, konstaterar Hägg i intervjun om sin avhandling.

På Åsiktssidan möter du Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung. Hon skriver under rubriken "Sveriges innovationssystem behöver vässas".

I Entré hittar du dessutom alltid notiser, boktips och andra aktualiteter inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. I Entré nummer 1-2018 rapporterar vi om aktuell forskning från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Nord University i Norge, Chalmers, Karlstads universitet, University of Oulu i Finland, Luleå tekniska universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Artiklarna från Entré finns också i Kunskapsbanken, och som PDF:er här på webben.

Saknar du eller en kollega en egen prenumeration på Entré? Klicka på länken ”Prenumeration” i menyraden till vänster så slipper ni gå miste om aktuell forskning framöver. Om ni är intresserade av att få ett ex av Entré nummer 1-2018 kan ni ange det i rutan ”Meddelande”.

Prenumerera på tidningen Entré

Mest lästa artiklar nu