Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI dag är förhoppningarna stora på den forskningsbaserade kunskapen som produceras vid våra universitet
Läs Åses inlägg på esbribloggen

Grön tråd genom Entré nr 2-2017

Läs Entré som PDF

Landsbygd och hållbarhet löper som en grön tråd genom Entré nummer 2–2017. Artiklarna handlar bland annat om att miljöinnovationer kräver långsiktiga styrmedel och att landsbygdsföretag vinner på samarbeten. Under vinjetten ”Åsikten” skriver Mikaela Backman om riskerna med att allt fler lokala bankkontor läggs ned.

En annan artikel med koppling till landsbygden är den som handlar om Natasha Websters avhandling. Hon forskar om hur kvinnor som har invandrat från den thailändska till den svenska landsbygden fortsätter att dra nytta av sina företagarerfarenheter, och även av kopplingarna till sina hemorter i Thailand. Webster konstaterar att de här företagarna är lätta att avfärda för att deras ekonomiska påverkan inte anses vara så stor. Men då missar man att de ofta anställer andra utlandsfödda – som får en väg in i det svenska samhället, betalar skatt, lär sig språket, skaffar nätverk och kanske startar egna företag så småningom.

- Vi bör se på de här företagen som en del i Sveriges internationella nätverk och integrationsprocess, säger Natasha Webster.

Samverkan är ett annat hett ämne, och vi intervjuar två forskare som intresserar sig för detta: Joacim Rosenlund och Kristofer Severinsson.

På porträttsidan möter du Colette Henry, prisad professor på Dundalk Institute of Technology, Irland. Hennes forskning kretsar främst kring kvinnors företagande och entreprenörskapsutbildning.

I Entré hittar du dessutom alltid notiser, boktips och andra aktualiteter inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. I Entré nummer 2–2017 rapporterar vi om färsk forskning från bland annat Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, KTH, Handelshögskolan i Stockholm och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Artiklarna från Entré finns också i Kunskapsbanken, och som PDF:er här på webben.

Saknar du eller en kollega en egen prenumeration på Entré? Klicka på länken ”Prenumeration” i menyraden till vänster så slipper ni gå miste om aktuell forskning framöver. Om ni är intresserade av att få ett ex av Entré nummer 2–2017 kan ni ange det i rutan ”Meddelande”.

Prenumerera på tidningen Entré

Mest lästa artiklar nu