Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI dag börjar ju dessutom bokrean och det vill vi gärna vara med att fira genom att sänka det toppenbra extrapriset ytterligare lite
Läs Jonas inlägg på esbribloggen

Årets sista Entré ute nu

Läs Entré som PDF

I Entré nr 4-2016 handlar många av artiklarna om företag och entreprenörer som korsar (nationella) gränser. Vi rapporterar om aktuella avhandlingar från en rad svenska lärosäten.

”Born globals” kallas de företag som blir internationella väldigt snabbt efter starten. Jan Abrahamsson (Umeå universitet) utforskar hur de omarbetar sina affärsmodeller för att behålla konkurrenskraften. Även Niklas Åkermans forskning (Linnéuniversitetet) handlar om hur svenska företag agerar i sin internationalisering. Quang Evansluong (Jönköping University) har ett annat perspektiv: Han har studerat utlandsfödda företagare i Sverige, och finner att företagande snabbar på integrationen.

Läs också om Pontus Engström (Handelshögskolan i Stockholm) som har forskat om mikrofinansiering, och Kristina Henricsson Briggs (Chalmers) som intresserar sig för om västerländska inkubatorer bör exporteras.

Cristina Chaminade (Lunds universitet) har forskat om globala innovationsnätverk och kunskapsströmmar i många år.
”Ett vanligt hinder är att ledarskapet och strategin inte är tillräckliga. Det kan också vara problematiskt att flytta humankapital, exempelvis från huvudkontoret till dotterbolaget”, konstaterar hon i porträttintervjun.

Entré nr 4-2016 innehåller även artiklar om innovationshajpen, GEW, och hur du kan bli mer kreativ på jobbet. Under vinjetten ”Åsikten” diskuterar Farshid Jalalvand (Köpenhamns universitet) forskningsfinansiering, och menar att banbrytande forskning kräver en långsiktighet som inte riktigt finns i dag.

I Entré hittar du dessutom alltid notiser, boktips och andra aktualiteter inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. Artiklarna från Entré finns också i Kunskapsbanken, och som PDF:er här på webben. Saknar du eller en kollega en egen prenumeration på Entré? Klicka på länken ”Prenumeration” i menyraden till vänster så slipper ni gå miste om aktuell forskning framöver. Om ni är intresserade av att få ett ex av Entré nummer 4-2016 kan ni ange det i rutan ”Meddelande”

Prenumerera på tidningen Entré

Mest lästa artiklar nu