Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatProcessen att göra en fysisk tidning är fortfarande både kul och fascinerande tycker jag
Läs Åses inlägg på esbribloggen

Systemiska innovationer i Entré nr 2-2018

Läs Entré som PDF

Elvägar och bioraffinaderier är två exempel på så kallade systemiska innovationer. Den typen av innovationer innebär tekniksprång som är så omfattande att de påverkar samhället på en rad olika nivåer. I Entré nummer 2-2018 intervjuas två forskare, Fredric Bauer och Stefan Tongur, som har lagt fram varsin avhandling i ämnet.

- Teknikutvecklingen måste placeras i en större kontext. Man bör beakta förändrade beteendemönster, ändra policyer, och göra det möjligt för företag som utvecklar ny teknik att konkurrera med befintlig teknik, säger Tongur.

I det aktuella numret skriver vi också om småföretagare som får landsbygden att leva, relationer som resurs i startups, och en ny entreprenörstypologi. Andra artiklar handlar om ett rekordanslag till forskning om kunskapsintensivt entreprenörskap, och om hur närhet till kunskap ökar överlevnaden i kluster.

På Porträttsidan möter du Olav Sorenson, en prisad sociolog som vurmar för den fysiska platsen. ”Jobba där du har ditt nätverk”, tipsar han.

Tuula Teeri tillträdde som vd för Iva i november 2017. På Åsiktssidan skriver hon om vikten av en långsiktig grundforskning för att bygga ett kunskapssamhälle. Hon påpekar att Internets genombrott på 1990-talet har djupa rötter: Tekniska genombrott kring transistorer och persondatorer, från 1940-talet och framåt genom decennierna, la grunden. Och de byggde i sin tur på insikter inom elektromekanik, fysik och matematik.

”Ett effektivt innovationssystem förutsätter också ett gott samarbete mellan näringsliv och akademi. Inte bara inom forskningen utan även inom utbildningen. Studenter behöver praktiska kunskaper utöver dem som lärare vid institutionerna kan erbjuda”, skriver Teeri.

I Entré hittar du dessutom alltid notiser, boktips och andra aktualiteter inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. I Entré nummer 2-2018 rapporterar vi om aktuell forskning från bland annat Mittuniversitetet, Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Lunds universitet och KTH. Artiklarna från Entré finns också i Kunskapsbanken, och som PDF:er här på webben.

Saknar du eller en kollega en egen prenumeration på Entré? Klicka på länken ”Prenumeration” i menyraden till vänster så slipper ni gå miste om aktuell forskning framöver. Om ni är intresserade av att få ett ex av Entré nummer 2-2018 kan ni ange det i rutan ”Meddelande”.

Prenumerera på tidningen Entré

Mest lästa artiklar nu