Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entré nr 2 om utbildningar i entreprenörskap

Läs Entré som PDF

Framtidens arbetsmarknad behöver folk som kan hantera osäkerhet, lösa komplexa problem och driva förändring. Det behövs helt enkelt fler entreprenörer. Vi har intervjuat Gustav Hägg, Malmö universitet, Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet, Eva Bergren, Högskolan i Halmstad och Martin Lackéus, Chalmers.

I Entré nr 2, 2021, kan du också läsa om:
- Faran med bootstrapping (med Tanya Kolyakas, Lunds universitet)
- Familjeterapi för startups (med Pamela Nowell, Chalmers)
- Vad som ledde till att Stockholms fondbörs privatiserades (med Rasmus Nykvist, Ratio)
- Hur företag bäst sätter igång det cirkulära arbetet (med Marianna Kambanou, Linköpings universitet)
- Varför det är bättre att satsa på slitstarka produkter än återvinning (med Giliam Dokter, Chalmers)
- Hur socialt entreprenörskap inte alltid är positivt (med Anna Stevenson, Lunds universitet)
- Om hur styrelsebeslut i familjeföretag inte alltid fattas i styrelserummet (med Jenny Ahlberg, Linnéuniversitetet)

Vi skriver också om den innovativa miljön i rymden, forskarnätverket Norsi, företagande som aktivism och om fallgropar i strävan att bli mer cirkulär. Dessutom ger vd:n för forskningsinstitutet Rise, Pia Sandvik, sin bild av som behövs för att klara av ett antal omställningar.

Caroline Wigren-Kristoferson, professor i urbana studier vid Malmö universitet, porträtteras. Hon ska undersöka radikala entreprenörers roll för hållbar stadsutveckling.

– Radikala entreprenörer är viktiga för att de driver projekt som bryter mot gällande normer och sådant vi tar för givet. De skapar nya produkter, processer och rum, säger Caroline Wigren-Kristoferson.

Artiklarna från Entré finns också i Kunskapsbanken, och tidningarna ligger som PDF:er på webben.

Saknar du eller en kollega en egen prenumeration på Entré? Det är enkelt åtgärdat på prenumerationssidan.

Prenumerera på tidningen Entré