Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDe tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier om totalt 90 000 kronor!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nytt&Nyttigt – En uppsatstÄvling om innovation

Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

Hur får man innovation att bidra till ett hållbart samhälle? Vilka förutsättningar gäller för att främja innovation? Och hur ser sambanden mellan investeringar i FoU, innovation och tillväxt ut?

Nytt&Nyttigt

Att få fram fler nya idéer, som omvandlas till något nyttigt för samhälle, är viktigt för en hållbar tillväxt. Frågor om innovation, kommersialisering och nyttiggörande står därför högt på den svenska politiska agendan. Genom att initiera uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt hoppas vi på att öka kunskapen om dessa fenomen. Tävlingen arrangeras av ESBRI och VINNOVA.

Skriver du en uppsats på temat innovation eller känner du någon som gör det? Är din institution intresserad av att sprida info om tävlingen? Vill du veta mer om hur man anmäler sig?

Mest lästa artiklar nu