Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Om "Vem gör vad?"

Vem gör vad inom svensk entreprenörskaps- och småföretagsforskning? ESBRI ställde frågan redan 1997 och fick då ihop 190 forskare vars uppgifter samlades i en tryckt rapport. Tanken var att samla info om befintlig forskning, och göra den tillgänglig för flera.

Nu är det hög tid för en uppdatering av listan! De senaste åren har innovation seglat upp som ett tredje intresseområde som rör tillväxt, och som därför får ingå i "Vem gör vad?". En annan förändring är att datainsamlingen numera sker digitalt.

Forskar du om entreprenörskap, innovation eller småföretagande? Då vill vi gärna ha med dig i databasen.

Mejla vgv@esbri.se så får du information om hur du skapar ett konto. Sedan fyller du i kontaktuppgifter, aktuella och avslutade projekt, publikationer etc. Du behöver inte fylla i alla fält på en gång, utan kan komma tillbaka och redigera informationen. ESBRI går igenom alla poster innan de blir publika, och vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka forskare som ska ingå i "Vem gör vad?". Om vi inte tycker att din forskning verkar höra till fälten entreprenörskap, innovation eller småföretagande kommer vi att mejla dig och meddela detta.

Så fort dina uppgifter har kontrollerats blir de publicerade på "Vem gör vad?"-sidan, och därmed sökbara. Databasen är öppen för journalister, policymakare, företagare, forskare och andra med intresse för området. Att ingå i "Vem gör vad?" innebär att du och din forskning får ökad synlighet i ett relevant sammanhang.

Vill du veta mer, tipsa oss om forskare, eller har du som användare synpunkter? Hör av dig!