Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? – Mattias NordqvistVem gör vad? – Magnus KlofstenVem gör vad? – Karl GratzerVem gör vad? – Daniel ÖrtqvistVem gör vad? – David R. SjödinVem gör vad? – Jerker MoodyssonVem gör vad? – Sara FallahiVem gör vad? – Mats MagnussonVem gör vad? – Susanne NilssonVem gör vad? – Charlotta Mellander

Vem gör vad?

Vill du veta mer om tillväxtprocesser? Behöver du en forskarröst i en paneldebatt? Eller söker du en kollega till ett nytt forskningsprojekt? I ESBRIs databas “Vem gör vad inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsforskning?” hittar du det du söker.

Nedan kan du söka forskare på namn, nyckelord och lärosäte. Om du är forskare inom det aktuella ämnet och vill registrera dina uppgifter – mejla vgv@esbri.se så får du information om hur du skapar ett konto.

Lämna sökrutan tom om
du vill se alla personer!
Visa: 20  100  
Namn
Titel
Universitet
Docent
Kungliga tekniska högskolan
Doktor
Effort Consulting
Professor / vice vd
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Dr.
University of Borås
Lektor i företagsekonomi
Mälardalens högskola / Högskolan i Gävle
Doktor / Forskare
Stockholms universitet
Docent, Forskare och Lektor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Filosofie doktor
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Fil. dr, forskare
Göteborgs universitet
PhD
Karlstads universitet
Forskarassistent
Chalmers tekniska högskola
Ämnesråd och forskare
Kommerskollegium och Örebro universitet
Utvecklingsledare Innovation / Ekonomie doktor
Länsstyrelsen i Stockholms län
PhD
Göteborgs universitet
Vicerektor, lektor i omvårdnad
Högskolan Kristianstad
Docent
Chalmers
Professor em.
Stockholms universitet
Professor, Director Chalmers School of Entrepreneurship
Chalmers
Lektor i industriell organisation
Högskolan i Halmstad
Professor
Högskolan i Jönköping
Filosofie doktor
Umeå universitet
Ph.D.
Linköpings universitet
Docent, universitetslektor
Kungliga tekniska högskolan
Professor
Karolinska Institutet
Universitetslektor
Chalmers tekniska högskola
Doktorand
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Director of Research
Handelshögskolan i Stockholm
Doktorand
Högskolan i Halmstad
Biträdande professor, docent upplevelseproduktion
Luleå tekniska universitet
Tekn. Dr.
Chalmers tekniska högskola
Professor
Copenhagen Business School
Forskare
Uppsala universitet
Professor
Handelshögskolan vid Umeå univeristet
PhD / associate senior lecturer
Uppsala universitet
Professor
Luleå tekniska universitet
Lektor
Högskolan i Borås
Fil dr / universitetslektor
Stockholms universitet / Örebro universitet
Teknologie doktor
Chalmers tekniska högskola
Universitetslektor
Linnéuniversitetet
Doktorand
KTH
Doktorand
Linköpings universitet
Universitetslektor, filosofie doktor
Linnéuniversitetet
Doktorand
Linköpings universitet
PhD / Postdok
Jönköping International Business School
Industridoktorand
KTH
Docent
Uppsala universitet
Professor
Lunds universitet, Högskolan i Halmstad
Docent, bitr. professor
Luleå tekniska universitet
Universitetslektor
Stockholms universitet
Adjungerad forskare / Seniorkonsult
Uppsala universitet
Professor emeritus
Lunds universitet
Filosofie doktor
Chalmers tekniska högskola
Fil. lic. / Doktorand
Linnéuniversitetet
Lektor
Linnéuniversitetet
Forskningsledare, Ekonomie Doktor
Entreprenörskapsforum
Tekn lic
Örebro universitet
Universitetslektor
Högskolan Kristianstad
Professor
Luleå tekniska universitet
Ekonomie doktor
Mälardalens högskola
Ekonomie doktor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Universitetsadjunkt, doktorand
Högskolan Kristianstad
Professor
Umeå universitet
Professor i innovationsteknik
Mälardalens högskola
Ek. dr / Lektor i företagekonomi / Proprefekt / Ämnesansvarig
Södertörns högskola
Professor
Mittuniversitetet
Research fellow
Handelshögskolan i Stockholm
Vicerektor, Universitetslektor
Linnéuniversitetet
Ek. lic.
Högskolan i Halmstad
Lektor i arbetsvetenskap
Högskolan i Halmstad
Post doc
Uppsala universitet
Avdelningschef
Högskolan i Skövde
Doktorand
Högskolan i Gävle
Docent i psykologi
Karlstads universitet
Professor
Malmö högskola
Ekonomie doktor
Lunds universitet
Analytiker
Tillväxtanalys
Professor
Hanken Svenska handelshögskolan
Professor emeritus
LiU, UU, BTH
Professor
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Forskare
Uppsala universitet
Docent
Stockholms universitet / Kungliga tekniska högskolan
Professor
Uppsala universitet
Pol mag
Sveriges lantbruksuniversitet
Docent i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm
Professor
Karlstads universitet
Forskare och högskolelektor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Professor
Åbo akademi
Docent
Internationella handelshögskolan i Jönköping
Forskare
Sveriges lantbruksuniversitet
Doktorand
Chalmers tekniska högskola
Doktorand
Linköpings universitet
Professor
Södertörns högskola
Professor
Högskolan i Halmstad
Doktorand / universitetsadjunkt
Högskolan i Halmstad
Prorektor
Högskolan i Gävle
Lektor
Göteborgs universitet
Professor
Internationella handelshögskolan i Jönköping
Docent
Stockholms universitet
Professor
Göteborgs universitet
Universitetslektor
Göteborgs universitet
Visa: 20  100  
Mest lästa artiklar nu