Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Miriam Garvi

Miriam Garvi

Namn: Miriam Garvi

Titel/tjänst: Ekonomie doktor/Affiliated Researcher

Universitet/högskola/organisation: Internationella handelshögskolan i Jönköping

Institution/avdelning: CEFEO

E-postadress: miriamgarvi[at]visionpioneers.com

Webbsida: ihh.cm.hj.se/doc/7788

Aktuella projekt:
  1. Biografisk forskning kring grundarvisioner i olika (historiska, branschmässiga och geografiska) kontexter.

Avhandlingstitel:
"Venture Capital for the Future - Implications of Founding Visions in the Venture Capital Setting".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
grundarvisioner. syften. biografi. visionsanalys. historisk analys. legacy. identitet. labeling. etnografi. textanalys.