Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUppfylld av det gröna innovationstemat tänkte jag berätta lite om precisionsjordbruk och användningen av drönare
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Vem gör vad?

Johann Packendorff

Namn: Johann Packendorff

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Industriell ekonomi & organisation

E-postadress: johann[at]kth.se

Webbsida: www.lindgren-packendorff.com

Aktuella projekt:
  1. Quadruple Helix Central Baltic.
  2. Interactive entrepreneurship.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2009) (Lindgren, M.): “Social constructionism and entrepreneurship: Basic assumptions and consequences for theory and research.” International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol 15, No 1: s 25-47.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2003) (Lindgren, M.): ”A project-based view of entrepreneurship: Towards action-orientation, seriality and collectivity.” In: C. Steyaert & D. Hjorth (eds.) New movements in entrepreneurship: s 86-102. Cheltenham: Edward Elgar.
  • (2006) (Lindgren, M.): ”Entrepreneurship as boundary work: Deviating from and belonging to community.” In: C. Steyaert & D. Hjorth (eds.) Entrepreneurship as Social Change: pp. 210-230. Cheltenham: Edward Elgar.
  • (2007) (Lindgren, M.): ”Senmodern nyföretagsekonomi: Entreprenörskap som social konstruktion.” In: D. Kärreman & A. Rehn (eds.) Organisation: Teorier om ordning och oordning: pp. 195-211. Malmö: Liber.
  • (2008) (Lindgren, M.): ”Woman, teacher, entrepreneur: On identity construction in female entrepreneurs of Swedish independent schools.” In: I. Aaltio, P. Kyrö & E. Sundin (eds.) Women Entrepreneurship and Social Capital: A Dialogue and Construction: pp. 193-223. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
  • (2007) (Lindgren, M.): "Konstruktion av entreprenörskap: Teori, praktik och interaktion." Örebro: Forum för Småföretagsforskning.

Nyckelord:
entreprenörskap. kvinnligt företagande. nyföretagsekonomi. enterprising self. kritisk teori.

 
Mest lästa artiklar nu