Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Jenny Appelkvist

Namn: Jenny Appelkvist

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

Institution/avdelning:

E-postadress: jenny.appelkvist[at]liu.se

Webbsida: www.iei.liu.se/fek/appelkvist-jenny?l=sv

Aktuella projekt:
  1. Vinnova: Programmet Forskning om kvinnors företagande
    - Kvinnors företagande i spåren av offentlig sektors omvandling
Publicerat, böcker/rapporter:
  • Appelkvist, J. (2010) The reality facing female veterinarians. A mapping of the private sector in the county of Östergötland. Papper presenterat vid Konferens: Equality, growth and sustainability – Do they mix? 25-26 november 2010
  • Appelkvist, J. (2010) Företagande veterinärer – En kartläggning av veterinärsektorn i Östergötland. Papper presenterat vid Företagsekonomisk ämneskonferens (Fekis) 1-2 december 2010
  • Appelkvist, J. (2011) Offentlig sektors omvandling – konsekvenser för genus och företagande. Papper presenterat vid doktorandseminarium i offentlig styrning och organisation, Noos (Det nationella nätverket i organisation och styrning), 10-11 februari 2011
  • Appelkvist, J. (2011) Small business ownership and gender differences in the wake of public sector transformation - the case of the veterinarians. Papper presenterat vid konferens ICSB 16-18 juni 2011

Licentiatuppsatstitel:
Det själklara företagandet? Kvinnors företagande i veterinärprofessionen 

Nyckelord:
Företagande. Genus. Profession.

 
Mest lästa artiklar nu