Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Tomas Backström

Namn: Tomas Backström

Titel/tjänst: Professor i innovationsteknik

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola

Institution/avdelning: Akademin för innovation, design och teknik

E-postadress: tomas.backstrom[at]mdh.se

Webbsida: www.mdh.se/forskning/vara-forskare/ino/tbm01

Aktuella projekt:
 1. KAIKAKU – Innovativ produktionsutveckling. Projektet fokuserar radikala förbättringar av produktionssystemet; exempel på genomförda Kaikakuprojekt, metoder för att stödja innovationsprocessen, integration av Kaizen och Kaikaku, rum för förbättringsarbete, innovationskultur och ledning av förbättringsarbete.
 2. Service Innovation Management in Global Industrial Companies. En ökande andel av vinsterna i traditionell tillverknindustri kommer från försäljning av service. Projektet syftar till att förbättra effektiviteten i serviceinnovatoner.Det handlar om att snabbare och på ett bättre sätt identifiera, utveckla och utnyttja möjligheterna att sälja tjänster till sina produkter.
 3. Relationiksimulering – ett verktyg för verksamhetsförbättring: Om framväxt av organisation med interaktion och relationer som förändringsgrund. Målet är att påverka ledningsinitierade förändringar i organisationer i riktning mot för verksamhet och människor mer hälsosamma sätt att åstadkomma och få resultat av förändrande insatser. Syftet är att bidra med ny kunskap, om arbetsintegrerade kompetens-flöden och att ta första steget i riktning mot ett simuleringsverktyg som visualiserar kompetens i samband med verksamhetsförbättring, som beskriver, presenterar och simulerar resultat och konsekvenser av förändring.
 4. Den nya svenska produktionsmodellen. Hur kan svenska organisationer använda sina lokala styrkor för att stärka sin hållbarhet? Den svenska kulturen ger oss unika möjligheter att använda medarbetares kompetens och erfarenheter i förbättrings och innovationsprocesser. Projektet fokserar goda orgnisatoriska lösningar inom tillverkningsindustri och sjukhus.
 5. Regisserad kompetensutveckling. Inom projektet får chefer som ansvarar för den operativa verksamheten delta i ett lärande nätverk för att utveckla sin kommunikativa kompetens. Projektet behandla regiuppgiften för chefen. Den centrala frågan är hur chefer avsiktligt kan skapa förutsättningar för och påverka kommunikation och relationer som möjliggör självorganisering och framväxt av kollektiv kompetens
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Hagström, T., & Göransson, S.): "Communication as a mechanism for culture integration". Paper presented at the 55th annual meeting of the international society for the system sciences, Hull.
 • (2011) (Olsson, B. K., Wilhelmson, L., Åberg, M. M., & Åteg, M.): "The Managers’ Directing Task". Paper to be presented at the International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai
 • (2011) (Göransson, S., Hagström, T.): "Transformative learning in a decentralized organization with a strong company culture; a case study of a bank." Paper presented at the 9th Transformative Learning Conference, Athens.
 • (2011) (Lindhult, E.): "Complexity and democracy as points of departure in Total Innovation Management. Paper presented at the 55th annual meeting of the international society for the system sciences, Hull.
 • (2010) (Andersson, J., J. Cadavid): "Spatial design for continuous improvement: The case study of three manufacturing companies." International Journal of Computer Integrated Manufacturing 23(8): 791 — 805.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Wilhelmson, L., Olsson, B. K., Åteg, M., & Åberg, M. M.): "The Role of Manager in the Post-Industrial Work System". In E. Seglod, E. Berglund, E. Bjurström, E. Dahlquist, L. Hallén & E. Johansson (Eds.), Studies in industrial renewal (pp. 215-227). Västerås: Mälardalen University Press.
 • (2010): "How to organize for local resource generation." In G. D. Putnik & P. Àvila (Eds.), Business sustainability. Guimaraes: School of Engineering-University of Minho; Porto: ISEP- School of engineering-Polytechnic of Porto.
 • (2010) (B. K. Olsson): "Den hållbara och kreativa organisationen". Sociala relationer i arbetslivet. A. Härenstam and E. Beijerot. Lund, Glerup.
 • (2010) (Döös, M., L. Wilhelmson): "Chefer i samarbete". Om delat och utvecklande ledarskap. Stockholm, Libe.
 • (2008) (O. Granberg, et al.): "Alternativa former av ledarskap - en kunskapsöversikt om chefers ledarskap." Chefsskapets former och resultat - två kunskapsöversikter. M. Döös and K. Waldenström. Stockholm, Vinnova-rapport 2008:15.

Nyckelord:
Innovationsledning. Medarbetarmedverkan. Ledarskap. Innovationskompetens. Radikal innovation. Framväxt. Självorganisering. Gruppkreativitet. Radikal innovation. Innovationskultur.

 
Mest lästa artiklar nu