Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg

Namn: Carl Johan Sundberg

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Karolinska Institutet

Institution/avdelning: Unit for Bioentrepreneurship

E-postadress: carl.j.sundberg[at]ki.se

Webbsida: www.ki.se/bioentrepreneurship

Aktuella projekt:
  1. Alliance management in the life science sector
  2. Innovation mechanisms in the commercialization of science with a focus on intellectual property rights
Tidigare projekt:
  1. European knowledge transfer reflected by research collaboration and patent citations indicators
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2011) (Kirkeby Buch, H. Gustafsson, A.C. & Drvota, V.): "Divining the path to a successful European exit". Nat Biotechnol 29(3):205-7.
  • (2011) (Mattsson, P. & Laget, P.): "Is Corresponding authorship related to byline position?" Scientometrics 87(1): s 99-105.
  • (2010) (Mattsson, P., Laget, P. & Nilsson Vindefjärd, A.): "What do European collaboration networks in life sciences look like?" Research Evaluation, 19(5), s 373–384.
  • (2008) (Mattsson P, Laget P. & Nilsson A): "Intra-EU vs. extra-EU scientific co-publication patterns in EU." Scientometrics, Vol. 75, No. 3, s 555–574.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • Lewensohn, D., Moran, N. & Sundberg, C.J. Health for All, Care for You: The Promise of Personalised Healthcare in Europe. Special Report, Science Business Publishing Ltd., London and Brussels, pp 1-48, April 2010.
  • Mattsson, P. & Sundberg, C.J. The KIBS (knowledge intensive business services) are alright. In the “Medical science and research incorporating biotechnology” section. Public service review: European Union Vol 18, 2 pages, 2009.

Nyckelord:
Bioentreprenörskap. Patent. Samarbeten. Läkemedel. Diagnostik. Medicinteknik. Bioteknik. Sjukvård. Livsstil. Fysisk aktivitet.

 
Mest lästa artiklar nu