Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anna Jonsson

Namn: Anna Jonsson

Titel/tjänst: Ekonomie doktor, postdoc, lektor

Universitet/högskola/organisation: Lunds universitet

E-postadress: anna.jonsson[at]fek.lu.se

Webbsida: www.lifs.se/en/researchers/jonsson

Aktuella projekt:
 1. Kunskapsöverföring inom professionella serviceföretag. Etnografisk studie under ett år genomförd - uppföljning och analys under 2012.
 2. Svenska retailers import och export och påverkan på resultat. Enkätstudie kommer att genomföras under 2012.
 3. Ledarskapsstudie om självbilden som ledare. Observationer genomförda - analys under 2011.
 4. Ledarskapsprojekt med integrerat genusperspektiv. Studie inom ramar för ett ledarskapsprogram vid LU. Rapport kommer att slutföras januari 2012.
Tidigare projekt:
 1. Kunskapsöverföring över geografiska gränser i samband med internationalisering. Studie av IKEA för mitt avhandlingsarbete. Intervjuer och observationer över fem års tid genomförda.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (forthcoming) (Foss, N. J.): "International expansion through flexible replication: Learning from the internationalization experience of IKEA. Journal of International Business Studies, Online publication: September 8, 2011; doi:10.1057/jibs.2011.32
 • (2010): "How to maintain a process perspective on retail internationalization.” European Retail Research, Vol 24(1): s 27-50.
 • (2008): "A transnational perspective on knowledge sharing: Lessons learnt from IKEAs entry into Russia, China and Japan. The International Review of Retail, Distribution and Consumer research, Vol 18(1): s 17-44.
 • (2007) (Kalling T.): "Challenges to knowledge sharing across national and intra-organizational boundaries: Case studies of IKEA and SCA Packaging." Knowledge Management Research and Practice, Vol 5(3): s 161-172.
 • (2006) (Elg, U.): "Knowledge and knowledge sharing in retail internationalization: IKEAs entry into Russia". The International Review of Retail, Distribution and Consumer research special issue. Vol 16 (2), s 239-256.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2009): "Bringing In Knowing In Practice – The Paradox of Sharing and Using Best Practices Within The IKEA World. In Jordan, S. & Mitterhofer, H. (2009:30-49). Beyond Knowledge Management.
 • (2006) (Elg, U. & Tarnovskaya, V.): "IKEA: Entering Russia" in Ghauri, P. Cateora, P. “International Marketing” (2006:599-603) McGraw Hill Education. Second edition.
 • (2007): "Knowledge sharing at micro level: A participant observation at IKEA in Japan". The Institute of Economic Research Working Paper Series, 2007:2.
 • (2006) (Kalling, T.): "Challenges to knowledge sharing across national and intra-organizational boundaries: A comparison of IKEA and SCA Packaging”. The Institute of Economic Research Working Paper Series, 2006:8.

Avhandlingstitel:
“Knowledge sharing across borders - a study in the IKEA world” 

Nyckelord:
kunskapsöverföring. knowledge management. organizational learning. knowing in practice. retail. professionella serviceföretag. internationalisering. ledarskap. organisation. kvalitativ metod.

Övriga meriter och information:
Jan Wallander postdocstipendiat; Vinnare av 2007 Booz Allen Hamilton/SMS PhD Fellowship; Ingår i forskningsprojekt finansierat av Söderbergska stiftelsen på Handelshögskolan i Stockholm; Tidigare arbetslivserfarenhet: SMG Consulting, Ernst & Young Center for Business Knowledge

 
Mest lästa artiklar nu