Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anita Lignell Du Rietz

Namn: Anita Lignell Du Rietz

Titel/tjänst: Fil. dr., associerad forskare

Universitet/högskola/organisation: Centrum för Näringslivshistoria

E-postadress: anita[at]durietz.com

Webbsida: anita.durietz.com

Aktuella projekt:
  1. Kvinnors företagande under 400 år, 1600-2000. Centrum för Näringslivshistoria
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2000) (Magnus Henrekson): "Testing the Female Underperformance Hypothesis", Small Business Economics, 14: s. 1-10. 217 citeringar enligt Google Scholar
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2009): "Svenskornas företagsamma Historia", Timbro,
  • (2003):"Dynamics of the Internet – A Transformation Analysis of Banking and Finance", Mälardalens Högskola, (doktorsavhandling). Finansierad av Ruben Rausings Fond för nyföretagande och innovationer.
  • (1998): "Do Female Entrepreneurs Differ from Male?" Nationalekonomiska Institutionen, Handelshögskolan (lic.avhandling). Finansierad av FöreningsSparbankens Forskningsstiftelse.
  • (1994): "Myten om jämställdhet i Välfärdsstaten", Timbro.
  • (1975): "Industriforskningens utveckling och avkastning med analys av FoU-investeringarnas räntabilitet inom stål-, kemi-, och skogsindustrierna". IUI, Almqvist och Wiksell, Uppsala.

Nyckelord:
entreprenörskap. innovationer. institutioner. nyföretagande. kvinnors företagande. ekonomihistorisk tillväxt. förnyelseutveckling. etableringsfrekvens. ekonomihistoria.

 
Mest lästa artiklar nu