Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Sören Augustinsson

Namn: Sören Augustinsson

Titel/tjänst: Fil. dr. Arbetsvetenskap

Universitet/högskola/organisation: Högskolan Kristianstad

E-postadress: soren.augustinsson[at]hkr.se

Aktuella projekt:
  1. Studier av konstnärers inverkan på arbetsplatsers utvecklings- och innovationsförmåga utifrån hälsoperspektiv.
Tidigare projekt:
  1. Utveckling av ny kunskap i små och medelstora Träföretag.

Avhandlingstitel:
"Organiserad komplexitet" 

Nyckelord:
Hälsa. Kreativitet. innovation. Utveckling. Lärande. organisering. skapande. konstnär.

 
Mest lästa artiklar nu