Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatPå omslaget har vi ett riktigt stjärnskott till forskare (jag säger inte vem!)
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Vem gör vad?

Anders Hersinger

Namn: Anders Hersinger

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi, teknik och samhällsvetenskap

E-postadress: anders.hersinger[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2010): "Balancing the management control package of small, rapidly growing firms in turbulent environments", International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 11, No. 1, s. 3-24, special issue on Accounting and Finance in SMEs.
  • (2008): "Walking between decision models: analogising in strategic decision-making", Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, Vol. 3, No. 2, s. 104-126.
  • (2007) (Häckner, E.): "Affärsidé och lönsamhet i medelstora företag" (Business Concepts and Profitability in Mid-sized Firms), Nordiske Organisasjonsstudier, Vol. 9, No. 2, s. 5-24.
  • (1999) (Häckner, E.): "Accounting information systems in SMEs", Journal of Enterprising Culture, Vol. 7, No. 1, s. 37-64.
  • Nilsson, A. & Öhman, P. (2012). Better safe than sorry: defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 9, No. 2, pp. 146-167.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2012) (Westerberg, M. & Häckner, E): "The duality of strategic managerial work in SMEs: a structuration perspective". In: Tengblad, S. (ed.) The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management, Oxford: Oxford University Press, Chapter 14.
  • (1995): "Att fatta beslut på basis av erfarenhet: en jämförelse av sättet att arbeta i två mindre tjänsteföretag i Sverige och Italien" (Decision-making based on experience: a comparison of work strategies in two small service firms in Sweden and Italy. Umeå School of Business and Economics: Europool 1995:22.
  • (2015)(Öhman, P. & Tagesson, T): "Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel" In: Öhman, P. & Lundberg, H. (eds) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, Kapitel 7.

Avhandlingstitel:
(1998): "The Analogy as a Management Tool". PhD thesis, LTU 1998:13. 

Licentiatuppsatstitel:
(1995): "The Analogy as a Decision Model: A Study of Management Team Members in Two Consulting Firms". PhLic thesis, LTU 1995:31. 

Nyckelord:
beslutsmodeller. ledningsinformation. ekonomistyrning. tillväxtföretag. ledningsarbete. riskbedömning. bank. revision. analogier.

 
Mest lästa artiklar nu