Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anders Hersinger

Namn: Anders Hersinger

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi, teknik och samhällsvetenskap

E-postadress: anders.hersinger[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2010): "Balancing the management control package of small, rapidly growing firms in turbulent environments", International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 11, No. 1, s. 3-24, special issue on Accounting and Finance in SMEs.
  • (2008): "Walking between decision models: analogising in strategic decision-making", Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, Vol. 3, No. 2, s. 104-126.
  • (2007) (Häckner, E.): "Affärsidé och lönsamhet i medelstora företag" (Business Concepts and Profitability in Mid-sized Firms), Nordiske Organisasjonsstudier, Vol. 9, No. 2, s. 5-24.
  • (1999) (Häckner, E.): "Accounting information systems in SMEs", Journal of Enterprising Culture, Vol. 7, No. 1, s. 37-64.
  • Nilsson, A. & Öhman, P. (2012). Better safe than sorry: defensive loan assessment behaviour in a changing bank environment. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 9, No. 2, pp. 146-167.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2012) (Westerberg, M. & Häckner, E): "The duality of strategic managerial work in SMEs: a structuration perspective". In: Tengblad, S. (ed.) The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management, Oxford: Oxford University Press, Chapter 14.
  • (1995): "Att fatta beslut på basis av erfarenhet: en jämförelse av sättet att arbeta i två mindre tjänsteföretag i Sverige och Italien" (Decision-making based on experience: a comparison of work strategies in two small service firms in Sweden and Italy. Umeå School of Business and Economics: Europool 1995:22.
  • (2015)(Öhman, P. & Tagesson, T): "Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel" In: Öhman, P. & Lundberg, H. (eds) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, Kapitel 7.

Avhandlingstitel:
(1998): "The Analogy as a Management Tool". PhD thesis, LTU 1998:13. 

Licentiatuppsatstitel:
(1995): "The Analogy as a Decision Model: A Study of Management Team Members in Two Consulting Firms". PhLic thesis, LTU 1995:31. 

Nyckelord:
beslutsmodeller. ledningsinformation. ekonomistyrning. tillväxtföretag. ledningsarbete. riskbedömning. bank. revision. analogier.

 
Mest lästa artiklar nu