Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Pia Ulvenblad

Pia Ulvenblad

Namn: Pia Ulvenblad

Titel/tjänst: Ekonomie doktor/Lektor Företagsekonomi

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

Institution/avdelning:

E-postadress: Pia.Ulvenblad[at]hh.se

Aktuella projekt:
Tidigare projekt:
  1. "Entreprenörers kommunikationsstrategier i uppstartsprocessen" är ett KK-finansierat projekt som pågår 2010-2012. I projektet samverkar forskare på Högskolan i Halmstad (Projektledare Ek Dr Pia Ulvenblad, Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Ek Dr Joakim Winborg och doktorand Anders Billström) med ledningsrepresentanter för fyra inkubatorer i Sverige (Framtidens Företag Göteborg, Chalmers Innovation Göteborg, CS Incubation Göteborg och Science Park Halmstad).
  2. "Framtidens innovativa lantbrukare - Från pressad underleverantör till framgångsrik entreprenör" är ett nystartat projekt. Projektet drivs i samverkan med forskare på Högskolan i Halmstad (Projektledare Ek Dr Pia Ulvenblad och Tekn Dr Henrik Barth) och representanter från Swerea IVF, LRF, VÄXA, Hushållningssällskapet, SIK samt lantbrukare som driver egen verksamhet.
  3. "Entreprenöriellt lärande? En studie av student- och serieentreprenörer" finansierades av KK-stiftelsen för tiden 2006-2008 med projektledare Professor Åsa Lindholm Dahlstrand. Inom ramen för projektet studerades bl a entreprenörers kommunikationsstrategier dels med fokus på erfarenhet från tidigare start av företag, dels med erfarenhet från entreprenörskapsutbildning.
  4. "Akademiskt nyföretagande: Kan inkubatorer och entreprenörsutbildning förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande?" finansierades av Vinnova för tiden 2008-2011 med projektledare Åsa Lindholm Dahlstrand. Inom ramen för projektet studerades bl a inkubatorers presentation av sina verksamheter på hemsidor samt möjligheter/hinder för kvinnor inom inkubatorer och entreprenörsutbildningar.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2008): "The Challenge of Communication (ChoC) – Communicative skills in the start-up phase of a business." Small Enterprise Research. 1, s. 1-15.
  • (2011) (Blomkvist, M. & Winborg, J.): "Academic entrepreneurship - The structure of incubator management and best practice reported on Swedish business incubators’ web sites". International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 12(4), s. 445-458.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2010): "Entrepreneurs´ communication behaviours in technology-based and service-based businesses – a resource dependence perspective". In R. Oakey, A. -Groen, G. Cook & P. Sijde (Eds.), New Technology-Based Firms in the New Millennium (vol 8., s. 133-146). Bingley, UK: Emerald Group.
  • (2011) (Hansson, A. & Blomkvist, M.): "Akademiskt nyföretagande". In E. Blomberg, G. Hedlund & M. Wottle (Eds.), Kvinnors företagande - Mål eller medel? (s. 215-244). Stockholm, SNS Förlag.

Avhandlingstitel:
(2009): "Growth intentions and communicative practices – Strategic Entrepreneurship in business development", doctoral thesis, Lund University, Lund.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Communication strategies. Strategic Entrepreneurship. Self-leadership. Academic entrepreneurship.

Övriga meriter och information:
(2008) (Mattsson, P. & Örtenblad, A.): "Smått och Gott om Vetenskapliga rapporter och Referensteknik", Studentlitteratur, Lund.