Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Magnus Hoppe

Namn: Magnus Hoppe

Titel/tjänst: Universitetslektor i Organisation och Management

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens Högskola

Institution/avdelning: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

E-postadress: magnus.hoppe[at]mdh.se

Webbsida: www.mdh.se/est

Aktuella projekt:
  1. Entreprenöriellt lärande 2: Att tillsammans med bl.a. Mats Westerberg vid Luleå TH bygga upp ett nätverk kring entreprenöriellt lärande samt söka skapa pedagogisk utveckling inom fek-relaterade ämnen. Antologiartikel om olika perspektiv på entreprenöriellt lärande tillsammans med Mats och Eva Leffler (UMU) i princip klar. Publicering 2015.
  2. Tangerande projekt om offentlig rådighet där vi utforskar samordning mellan olika aktörer i utförandet av offentliga tjänster, vilket tangerar frågor om bl.a. intraprenörskap och lärande.
    http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/ieo/hur-loser-samhallets-aktorer-aktuella-problem-1.72136?l=sv_SE
Tidigare projekt:
  1. Entreprenöriellt lärande 1: Aktionsforskningsprojekt för att tillsammans med skolans praktiker inom hälsa, vård och välfärd utforska det entreprenöriella lärandets utmärkande aspekter. Avslutat nov-2014. Artikel om svensk policyutveckling finns som working paper.

Nyckelord:
Entreprenöriellt lärande. Innovation. Entreprenörskap. Intraprenörskap.

 
Mest lästa artiklar nu