Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Glenn Sjöstrand

Glenn Sjöstrand

Namn: Glenn Sjöstrand

Titel/tjänst: Universitetslektor i sociologi

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Institutionen för samhällsstudier

E-postadress: glenn.sjostrand[at]lnu.se

Webbsida: lnu.se/personal/glenn.sjostrand

Aktuella projekt:
  1. Kunskapssamhällets bärare. En studie av de svenska professionernas framväxt och nutida betydelse – Ingenjörer som profession
  2. Mellan vetenskap och yrke – Nya professioners väg från utbildning till yrke.
  3. Towards sustainable ageing: a life course perspective – Beyond retirement: stayers on the labour market.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2008): "Industrial Districts and Economic Performance: The Role of Gift-Economies for Economic Outcomes".
  • (2004): "The Modern Gift Institution in Industrial Districts." Economic Sociology – European Electronic Newsletter. 5.
  • (2001): "Gåvoinstitutionen i det moderna samhället". Sociologisk forskning. 38.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011): "Entreprenörskap – Om informell kontroll i lokalt näringsliv." Social kontroll : övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö,
  • (2005): "Fiffelsverige: sociologiska perspektiv på skandaler och fusk." Malmö, Liber.

Avhandlingstitel:
(2008): "Gåvan i Gnosjö : Företagares relationer i ett industriellt distrikt." Doctoral Thesis. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Ekonomisk sociologi. Industriella distrikt. Professionsforskning. Välfärdsforskning. Entreprenörskap.