Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Henrik Dellestrand

Henrik Dellestrand

Namn: Henrik Dellestrand

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: henrik.dellestrand[at]fek.uu.se

Webbsida: www.fek.uu.se/institutionen/person.asp?personId=796

Aktuella projekt:
 1. Transfer of Innovations in Multinational Enterprises:
  Detta projekt behandlar innovationsutveckling och spridning av innovationer i multinationella företag.
 2. Does headquarters contribute to subunit innovation in the multinational corporation?
  I detta projekt studeras huvudkontorets förmåga att understödja innovationer som utvecklas av olika dotterbolag i multinationella företag. Aktuell forskning visar att den kunskap och de resurser som tillförs av huvudkontoret kan inverka negativt på dotterbolags utveckling och spridning av viktig kunskap. Vi argumenterar att huvudkontorets förmåga att ge värdeskapande bidrag till innovationsprocesser är beroende av dess lärande och kunskap i relationer till olika aktörer inom och utanför företaget. Forskningen har emellertid endast ägnat begränsat intresse för detta. Vi vet inte mycket om hur huvudkontor genererar den kunskap som utgör grund för tilldelning av resurser till olika innovationsprojekt, för deras samordning mellan involverade dotterbolag samt för det faktum att huvudkontorets egen kompetens ibland blir direkt bidragande. Projektet kommer att belysa hur huvudkontorets styrning påverkar innovationernas framväxt (kostnader, tid, samordningsproblem, etc.) och om denna styrning innebär att innovationer kommer användas i affärsverksamheten i högre utsträckning.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Dellestrand, H. and Kappen, P. 2012. The effects of spatial and contextual factors on headquarters resource allocation to MNE subsidiaries. Journal of International Business Studies, 43(3): 219-243.
 • Ciabuschi, F., Dellestrand, H. and Kappen, P. 2012. The good, the bad and the ugly: Technology transfer competence, rent-seeking and bargaining power. Journal of World Business, 47(4): 664-674.
 • Ciabuschi, F., Dellestrand, H. and Martín Martín, O. 2011. Internal embeddedness, headquarters involvement, and innovation importance in multinational enterprises. Journal of Management Studies, 48(7): 1612-1639.
 • Dellestrand, H. 2011. Subsidiary embeddedness as a determinant of divisional headquarters involvement in innovation transfer processes. Journal of International Management, 17(3): 229-242.
 • Andersson, U., Dellestrand, H. and Pedersen, T. 2014. The contribution of local environments to competence creation in multinational enterprises. Long Range Planning, forthcoming.

Avhandlingstitel:
(2010): "Orchestrating Innovation in the Multinational Enterprise: Headquarters Involvement in Innovation Transfer Projects". Department of Business Studies, Uppsala University. ISSN 1103-8554.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovationer. Huvudkontor. Dotterbolag. Innovationsöverföring. Kunskapsöverföring. Företagsstrategi.

 
Mest lästa artiklar nu