Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist

Namn: Mattias Nordqvist

Titel/tjänst: Professor, Director

Universitet/högskola/organisation: Jönköping International Business School/Sveriges Lantbruksuniversitet

Institution/avdelning: Center for Family Enterprise and Ownership, AEM - Kompetenscentrum Företagsledning

E-postadress: mattias.nordqvist[at]jibs.hj.se

Webbsida: hj.se/jibs/en/research/persons/mattias-nordqvist-.html, ww...

Avhandlingstitel:
(2005): "Understanding the Role of Ownership in Strategizing - A study of family firms".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
corporate entrepreneurship. strategi. familjeföretag. ägarskifte. gröna näringarna.

 
Mest lästa artiklar nu