Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Maria Elmquist (fd Backman)

Maria Elmquist (fd Backman)

Namn: Maria Elmquist (fd Backman)

Titel/tjänst: Bitr. professor

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation /Innovationsteknik

E-postadress: maria.elmquist[at]chalmers.se

Webbsida: www.chalmers.se/tme/EN/organization/personliga-sidor/elmqu...

Aktuella projekt:
 1. Utveckling av innovationsförmåga. Projekt som syftar till att förstå hur innovationsförmåga kan utvecklas i stora företag. Ett kollaborativt projekt med fyra industriella partnerföretag. Med Sofia Börjesson, Chalmers.
 2. Att använda design för att utveckla innovationsförmåga. Projektets ambition är att bidra till en bättre förståelse av design thinking, hur det kan tillämpas i stora företag och vilket värde det skapar i dessa organisationer. Med Lisa Carlgren och Ingo Rauth, Chalmers.
Tidigare projekt:
 1. Tidiga faser av produktutveckling. En studie av tidiga faser av produktutveckling i farmaceutisk industri. Med Blanche Segrestin, Ecole des Mines de Paris.
 2. Konceptbilar som en plattform för lärande.
  En longitudinell studie av utvecklingen av en konceptbil (YCC) på Volvo Personvagnar.
 3. Gröna strategier i bilindustrin.
  Ett projekt som syftade till att undersöka hur bilindustrin hanterade nya krav på att utveckla mer miljövänliga produkter. Med Franck Aggeri, Ecole des Mines de Paris.
 4. Konceptutveckling på Volvo Personvagnar. En studie av tidiga faser av koncept- och produktutveckling på Volvo PV. Med Sofia Börjesson, Fredrik Dahlsten och Sten Setterberg.
 5. Leda och organisera Öppen Innovation. Projekt som syftar till att förstå vad öppen innovation egentligen är, samt hur öppen innovation kan ledas och organiseras när många parter är involverade. Med Tobias Fredberg, Susanne Ollila och Anna Yström, Chalmers.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Pohl, H.): "Radical innovation in a small firm – a hybrid electric vehicle (HEV) development" project at Volvo Cars, R&D Management 40(4): s. 372-382.
 • (2009) (Le Masson P.): "The value of a failed R&D project: emerging evaluation criteria for innovation projects", R&D Management, 39(2): s. 139-152.
 • (2009) (Adler N. & Norrgren F.): "The Challenge of Managing Boundary-Spanning Research Activities: Experiences from the Swedish Context", Research Policy, 38(7): s. 1136-1149.
 • (2007) (Segrestin B.): "Towards a new logic for Front End management: From drug discovery to drug design" in Pharmaceutical R&D, J. of Creativity and Innovation Management 16(2): s. 106-120.
 • (2007) (Backman* M, Börjesson S. & Setterberg S.): "Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars", R&D Management 37(1): s. 17-28. (*now Elmquist)
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Fredberg, T, Ollila, S and Yström, A.): "Role Confusion in Open Innovation Intermediary Arenas", forthcoming in Wittke V., Hanekop H. and Spindler G. (Eds.), Collaborative production and innovation.
 • (2007) (Fredberg T. and Ollila S.): "Managing Open Innovation – Present Findings and Future Directions", Vinnova Report VR 2008:02, Stockholm.
 • (2005): "Projektledning i strålkastarljuset – en studie av Volvo YCC", Liber, Sweden.

Avhandlingstitel:
(2007): "Enabling innovation: Exploring the prerequisites for innovative concepts in R&D", PhD Thesis, Div. of Proj.mgmt, CTH, Gothenburg, Sweden.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
innovation management. innovation capabilities. open innovation. design. automotive. case.

 
Mest lästa artiklar nu