Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Karen Williams Middleton

Karen Williams Middleton

Namn: Karen Williams Middleton

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Entrepreneurship & Strategy at Dept Technology Management and Economics

E-postadress: karen.williams[at]chalmers.se

Aktuella projekt:
 1. Venture Creation Programs (VCP). VCP definierar vi som högskoleprogram som har venture creation som den bärande pedagogiska principen för entreprenöriellt lärande. I detta projekt studerar vi och har utbyten med identifierade VCP-er i världen. Mer om projektet finner man på www.vcplist.com
 2. EPAS
 3. ENHANCE
Tidigare projekt:
 1. G4E
 2. GOINN
 3. EU Interreg IIIC - District; Scanning and Evaluating Activities for Research Handovers in collaboration with Univ. Gothenburg, Coventry University, Saxeed/Chemnitz and University of Florence. Innovation system collaboration with focus on venture creation and development.
 4. KK Stiftelsen - Samhällsentreprenör.
 5. Regional project: Entreprenörskap i samverkan (2004-2008). Competency development and outreach regarding entrepreneurial learning.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2020) (Thomassen, M. L., Williams-Middleton, K., Neergaard, H., Ramsgaard, M. and Warren, L.): "Context in Entrepreneurship Education: A Literature Review", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol 26 No 5, s 863-886.
 • (2020) (Williams-Middleton, K., Padilla-Melendez, A., Lockett, N., Quesada Pallares, C. and Jack, S.): "The university as an entrepreneurial learning space: the role of socialized learning in developing entrepreneurial competence", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol 26 No 5, s 887-909.
 • (2018) (Williams-Middleton, K. and Nowell, P.): "Team Trust and Control in New Venture Emergence", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol 24 No 4, s 882-910.
 • (2014) (Williams-Middleton, K. and Donnellon, A.): "Personalizing Entrepreneurial Learning: a pedagogy for facilitating the Know Why", Entrepreneurship Research Journal, Vol 4 No 2, s 167-204.
 • (2013) (Williams Middleton, K.): "Becoming entrepreneurial: establishing legitimacy in the nascent phase", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol 19 No 4, s 404-424.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2021) (Williams-Middleton, K., Lackéus, M., Lundqvist, M.): "Entrepreneurs versus Entrepreneurial" in (L-P. Dana) World Encyclopedia of Entrepreneurship. Cheltenham, UK, Edward Elgar, s. 177-183.
 • (2017) (Williams-Middleton, K. and Donnellon, A.): "Learning to Become Entrepreneurial/Fostering Entrepreneurial Identity & Habits" in (T. Duening and M. Metzger) Entrepreneurial Identity: The Process of Becoming an Entrepreneur. Cheltenham, UK, Edward Elgar, s. 103-126.
 • (2020) (Lackéus, M., Lundqvist, M., Williams-Middleton, K, and Inden, J.): "The entrepreneurial employee in the public and private sector – what, why, how" Commissioned Science-in-policy report, EU.
 • (2018) (Lackéus, M. and Williams-Middleton, K.): "Assessing experiential entrepreneurship education: Key insights from five methods in use at a venture creation program" in (D. Hyams-Ssekasi and E. Caldwell) Experiential Learning for Entrepreneurship: Theoretical and Practical Perspectives in Enterprise Education. London, UK, Palgrave Macmillan, s. 19-49.
 • (2008) (Lundqvist, M. and Williams-Middleton, K.): "Sustainable Wealth Creation beyond Shareholder Value" in (Wankel and Stoner) Innovative Approaches to Global Sustainabilty. New York, Palgrave Macmillan, s 39-62.

Avhandlingstitel:
"Developing Entrepreneurial Behavior"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
nascent entrepreneurship. entrepreneurial education. entrepreneurial learning. entrepreneurial behavior. entrepreneurial identity. academic entrepreneurship. process. qualitative. technology transfer. narrative.

 
Mest lästa artiklar nu