Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Karen Williams Middleton

Karen Williams Middleton

Namn: Karen Williams Middleton

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: MORE: Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship

E-postadress: karen.williams[at]chalmers.se

Webbsida: www.entrepreneur.chalmers.se

Aktuella projekt:
 1. Venture Creation Programs (VCP). VCP definierar vi som högskoleprogram som har venture creation som den bärande pedagogiska principen för entreprenöriellt lärande. I detta projekt studerar vi och har utbyten med identifierade VCP-er i världen. Mer om projektet finner man på www.vcplist.com
 2. GOINN - Part of the VINNOVA Key Actors Program. Focus on learning and best practice within innovation system development and operation; integrating multiple forms of technology transfer and transformation.
 3. Chalmers School of Entrepreneurship Expansion. Chalmers School of Entrepreneurship already focuses on technology and bioscience venture creation, and development of innovation through intellectual captial management. The School will now also expand to involve a corporate entrepreneurship focused track, joining student teams with corporation based innovation projects.
Tidigare projekt:
 1. EU Interreg IIIC - District; Scanning and Evaluating Activities for Research Handovers in collaboration with Univ. Gothenburg, Coventry University, Saxeed/Chemnitz and University of Florence. Innovation system collaboration with focus on venture creation and development.
 2. KK Stiftelsen - Samhällsentreprenör.
 3. Regional project: Entreprenörskap i samverkan (2004-2008). Competency development and outreach regarding entrepreneurial learning.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2014)(Donnellon, A.) "Personalizing Entrepreneurial Learning: a pedagogy for facilitating the Know Why", Entrepreneurship Research Journal, Vol 4 No 2, s 167-204.
 • (2013) Williams Middleton, K.: "Becoming entrepreneurial: establishing legitimacy in the nascent phase", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 19(4), p. 404-424.
 • (2013) Lundqvist, M. and Williams Middleton, K.: "Academic entrepreneurship revisited: university scientists and venture creation.", Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(3), p. 603-617.
 • (2014) (Butler, C.): "Team Conflict contributing to Entrepreneurial Learning: understanding conflict as positive within an Effectual Problem Space", International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol 18 No 1, s 5-22,
 • 2011) (Ollila, S.): "The venture creation approach: itnegrating entrepreneurial education and incubation at the university." International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol 13, No 2, s 161-178.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2013) Williams Middleton, K.: "Team Dynamics for Sustainable Business Development", in (S. Alänge and M. Lundqvist) Sustainable Business Development – Frameworks for Idea Evaluation and Cases of Realized Ideas, Chalmers University Press: Gothenburg. p. 102-108
 • (2008) (Lundqvist, M.): "Sustainable Wealth Creation beyond Shareholder Value" in (Wankel and Stoner) Innovative Approaches to Global Sustainabilty. New York, Palgrave Macmillan, s 39-62.
 • (2008) (Lundqvist, M.): "Interregional university-linked innovation - the potentials for Europe." Innovation Pathways and Knowledge Economy, s 24-33.

Avhandlingstitel:
"Developing Entrepreneurial Behavior"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
nascent entrepreneurship. entrepreneurial education. entrepreneurial learning. entrepreneurial behavior. entrepreneurial identity. process. identity. qualitative. technology transfer.

 
Mest lästa artiklar nu