Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Thomas Florén

Thomas Florén

Namn: Thomas Florén

Titel/tjänst: Fil Dr i sociologi, Lektor i Ljud- och musikproduktion och forskare, ordförande i Mirac

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Sociologiska institutionen

E-postadress: thomas.floren[at]sociology.su.se

Webbsida: www.su.se/profiles/thfl9523-1.184401

Aktuella projekt:
  1. Efter Hultsfred: Kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen. Projektet sträcker sig över två år och är finansierat av Kampradstiftelsen. I projektet kommer forskare från bland annat Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Yale att delta. Ambitionen med projektet är primärt inte att studera uppkomsten och utvecklingen av festivalen utan istället att fokusera på vad som finns kvar efter festivalens konkurs i form av exempelvis kunskap, nätverk och entreprenörskap.
  2. Ickeverbal kommunikation i studion. Projektet initierades 2013 med stöd från KIG på Högskolan Dalarna. Förutom Thomas Florén ingår även Johnny Wingstedt. Syftet är att studera och analysera studion som en mötesplats för olika kulturella praktiker, exempelvis mellan olika professionskulturer. Fokus riktas mot relationen mellan artist och producent och hur förtroende etableras och utvecklas dem emellan. De analyser som hittills gjorts indikerar att denna process delvis bygger på en social, ickeverbal process men som ändå är av kommunikativ karaktär.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Florén, T (2002) Produktionsbolag eller artistbolag inom den svenska musikbranschen.
    Nr 73 Work-Organization- Economy (WOE), Working Paper Series, Stockholm: Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Florén (2012) Kunskapens gränser – om förmågan att bedöma potential i kreativ och kunskapsintensiv verksamhet, Sociologiförbundets årsmöte på Stockholms universitet

Avhandlingstitel:
"Talangfabriken, om organisering av kunskap och kreativitet i skivindustrin" Avhandlingen handlade om musikindustrins organisering med fokus på hur olika organisationsstrukturer i tex små och stora skivbolag påverkar utrymmet för kreativitet och behov av kunskap.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Musikbransch. Musikindustri. sociologi. entreprenörskap. A&R. kreativitet. kunskap. kompetens. Hultsfred.

Övriga meriter och information:
Ordförande i forskarnätverket Mirac.se

 
Mest lästa artiklar nu