Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Niklas Arvidsson

Namn: Niklas Arvidsson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Industriell ekonomi och organisation

E-postadress: niklas.arvidsson[at]indek.kth.se

Webbsida: www.kth.se/itm/inst/indek

Aktuella projekt:
 1. Det kontantlösa samhället. Kan vi tänkas oss ett samhälle utan kontanter? Vad skulle detta kunna betyda för banker, handeln samt konsumenter? Vilka innovativa betaltjänster skulle kunna leda samhället bort från kontantanvändning? Vilka är de kritiska utmaningarna för samhället i stort, banker, handeln samt konsumenter om det växer fram ett kontantlöst samhälle? Hur kommer internationalisering respektive branschöverskridande samarbeten och konkurrens påverka utvecklingen?
 2. Betalningar och interoperabilitet. Hur skapas interoperabla plattformar för nya, innovativa betaltjänster? Möjligheter och utmaningar? Och, hur kopplas detta till behov av interoperabla plattformar för andra tjänster som t ex biljett och traffikinformation inom kollektivtrafiken och/eller kund- och lojalitetsprogram i handeln?
 3. Hur fattas beslut och vilken roll spelar ledarskap i kristider? Detta är en studie av ledarskap och beslut i affärsbanker under kristider.
 4. Projektorganisering och samhället. Forskning om projekt har länge studerat båda projektledning och projektorganisationer men inte lika mycket forskning har fokuserat på samhällets institutioner och projektifiering av samhället. Under 2015 kommer jag och kollegorna Rolf Lundin, Eskil Ekstedt, Jörg Sydow, Christophe Midler och Tim Brady ut med en bok om detta.
 5. The innovation platform. Hur hanterar innovationsmiljöer och företag utmaningen att stimulera radikal och inkrementell innovation samtidigt?
Tidigare projekt:
 1. Framtidens betalmedel - scenarier för framväxten av det svenska betalsystemet.
 2. CAMINO - Capability management in multinational organizations.
 3. AGIRE - Anticipation for restructuring in European organizations.
 4. Den nya arbetsordningen - hur framväxten av projektorganisering påverkar företag och dess anställda.
 5. Värdeskapande innovationsmiljöer - dynamiska processer i innovationssystem.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2009): "Exploring tensions in projectified matrix organisations". Scandinavian Journal of Management, 25: s. 97-107.
 • (2008) (Monteiro L. F. & Birkinshaw J.): "Knowledge flows within multinational corporations: explaining subsidiary isolation and its performance implications". Organization Science 19(1) s. 90-107.
 • (2014) : "A study of turbulence in the Swedish payment system – is there a way forward?". Foresight, 16(5).
 • (2004) (Denrell J.& Zander U.): "Managing Knowledge in the Dark: An Empirical Study of the Reliability of Capability Evaluations". Management Science, Vol. 50, No. 11, November, s. 1491–1503.
 • (2013) : "Consumer attitudes on mobile payment services – results from a proof of concept test". International Journal of Bank Marketing, 32(2).
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2009) (Mannervik, U.): "The Innovation Platform – Enabling Balance Between Growth and Renewal". Vinnova (VR 2009:25).
 • (2013): "Det kontantlösa samhället". Rapport, TRITA IEO-R 2013:01, Industriell Dynamik, KTH.
 • (2008): "Designing More Effective Political Governance of Turbulent Fields; The Case of Health Care". Chapter 8 in Business Planning for Turbulent Times – New Methods for Applying Scenarios. Earthscan, London, pp. 131-146.
 • (2005) (Mannervik U.): "Värdeskapande Innovationsmiljöer". Vinnova (VR 2005:15).
 • (2006) (Normann R.): "People as Care Catalysts - From Being Patient to Becoming Healthy". John Wiley & Sons Inc.

Avhandlingstitel:
(1999): "The Ignorant MNE – the Role of Perception Gaps in Knowledge Management". Doctoral Dissertation, IIB, Stockholm School of Economics. 

Nyckelord:
Payment system. Exploration and exploitation. Collaboration. Learning. Scenario analysis. Innovation policies. Business strategy. Business models for a circular economy.

Övriga meriter och information:
Docent vid Industriell Ekonomi och Organisation (INDEK) vid KTH / Associate Professor at the Department of Industrial Economics and Management (INDEK) at the Royal Institute of Technology

Avdelningschef för Hållbarhet och industriell dynamik vid INDEK KTH / Head of the unit Sustainability and Industrial Dynamics at INDEK, the Royal Institute of Technology

 
Mest lästa artiklar nu