Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anna Thorsell

Namn: Anna Thorsell

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Handelshögskolan

E-postadress: anna.thorsell[at]usbe.umu.se

Webbsida: www.usbe.umu.se/om-handelshogskolan/personal/visa-person/?...

Aktuella projekt:
  1. Kartläggning och analys av styrelseledamöternas kvalifikationer i bolag som introducerats på Stockholmsbörsen 1996-2006. Anlalysen innefattar både övergripande analys kring styrelseledamöternas kvalifikationer samt en koppling till prissättning av börsintroduktionen och långsiktig aktieutveckling.
  2. Enkät till svenska styrelseledamöter i både större och mindre företag angående kvalifikationer och självvärdering.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2009) (Barbara Cornelius): "Coercion, Copy-cats, and Colleagues: staffing the board of the IPO Company." Corporate Ownership & Control, Vol 7, No. 1, s 108-119.

Avhandlingstitel:
"Board Charachteristics in Small and Middlesized Enterprizes".  

Nyckelord:
ägarstyrning. corporate governance. styrelsen. SME.

 
Mest lästa artiklar nu