Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Anders Broström

Anders Broström

Namn: Anders Broström

Titel/tjänst: Docent i innovations- och entreprenörskapsstudier

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: CESIS

E-postadress: andbr[at]kth.se

Webbsida: www.cesis.se

Aktuella projekt:
 1. The value of entrepreneurial peers
 2. New firm formation in the wake of mergers and acquisitions
 3. Academic entrepreneurship in Sweden and the United States
 4. The emergence of peer-to-peer lending and trust in financial institutions
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2013) (med T. Åstebro och P. Braunerhjelm): “Does academic entrepreneurship pay?”, Industrial and Corporate Change, Vol. 22(1), s. 281-311.
 • (2013) (med A. Baltzopoulos): “Attractors of Entrepreneurial Activity – Universities, Regions and Alumni entrepreneurs”, Regional Studies, Vol. 47(6), s. 934-949.
 • (2012): “Firms' Rationales for Interaction with Research Universities”, Journal of Technology Transfer, Vol. 37(3), s. 313-329
 • (2010): “Working with Distant Researchers – distance and content in university-industry interaction”, Research Policy, Vol 39, s 1311-1320.
 • (2008) (med H. Lööf): “Does Knowledge Diffusion between University and Industry Increase Innovativeness?”, Journal of Technology Transfer, Vol. 33(1), s 73-90.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2012): ”Forskning för det 21:a århundradet - Slutrapport från Agenda för forskning”, IVA-M430.
 • (2012): ”Svenska forskarutbildade fem år efter disputation”, IVA-R472.
 • ”Vilka roller spelar universitet och högskolor i Stockholm-Mälarregionen?”, Expertrapport till Mälardalsrådet.
 • ”Vad säger forskningen om sambanden mellan offentligt finansierad forskning och ekonomisk tillväxt?” (Broström, Lööf), Expertrapport till utbildningsdepartementet.
 • (2007) (E. Deiaco): “Räcker det med forskning i världsklass? Nya perspektiv på teknikföretagens samarbete med offentligt finansierade forskningsinstitutioner”, SISTER Working paper 2007:73.

Avhandlingstitel:
(2009):"Strategists and Academics – essays on interaction in R&D", Royal Institute of Technology.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
offentlig forskning. högre utbildning. innovation. entreprenörskap. FoU-samarbeten. akademiska karriärer. forskningskommersialisering. regionalekonomiska effekter.

Övriga meriter och information:
Projektledare på IVA april 2010-februari 2015 (deltid)
Forskningsassistent och forskare på SISTER 2003-2007
Frilansskribent inom teknik och ekonomi 2002-2005