Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Anders Broström

Anders Broström

Namn: Anders Broström

Titel/tjänst: Docent i innovations- och entreprenörskapsstudier

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: CESIS

E-postadress: andbr[at]kth.se

Webbsida: www.cesis.se

Aktuella projekt:
 1. The value of entrepreneurial peers
 2. New firm formation in the wake of mergers and acquisitions
 3. Academic entrepreneurship in Sweden and the United States
 4. The emergence of peer-to-peer lending and trust in financial institutions
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2013) (med T. Åstebro och P. Braunerhjelm): “Does academic entrepreneurship pay?”, Industrial and Corporate Change, Vol. 22(1), s. 281-311.
 • (2013) (med A. Baltzopoulos): “Attractors of Entrepreneurial Activity – Universities, Regions and Alumni entrepreneurs”, Regional Studies, Vol. 47(6), s. 934-949.
 • (2012): “Firms' Rationales for Interaction with Research Universities”, Journal of Technology Transfer, Vol. 37(3), s. 313-329
 • (2010): “Working with Distant Researchers – distance and content in university-industry interaction”, Research Policy, Vol 39, s 1311-1320.
 • (2008) (med H. Lööf): “Does Knowledge Diffusion between University and Industry Increase Innovativeness?”, Journal of Technology Transfer, Vol. 33(1), s 73-90.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2012): ”Forskning för det 21:a århundradet - Slutrapport från Agenda för forskning”, IVA-M430.
 • (2012): ”Svenska forskarutbildade fem år efter disputation”, IVA-R472.
 • ”Vilka roller spelar universitet och högskolor i Stockholm-Mälarregionen?”, Expertrapport till Mälardalsrådet.
 • ”Vad säger forskningen om sambanden mellan offentligt finansierad forskning och ekonomisk tillväxt?” (Broström, Lööf), Expertrapport till utbildningsdepartementet.
 • (2007) (E. Deiaco): “Räcker det med forskning i världsklass? Nya perspektiv på teknikföretagens samarbete med offentligt finansierade forskningsinstitutioner”, SISTER Working paper 2007:73.

Avhandlingstitel:
(2009):"Strategists and Academics – essays on interaction in R&D", Royal Institute of Technology.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
offentlig forskning. högre utbildning. innovation. entreprenörskap. FoU-samarbeten. akademiska karriärer. forskningskommersialisering. regionalekonomiska effekter.

Övriga meriter och information:
Projektledare på IVA april 2010-februari 2015 (deltid)
Forskningsassistent och forskare på SISTER 2003-2007
Frilansskribent inom teknik och ekonomi 2002-2005

 
Mest lästa artiklar nu