Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Helene Ahl

Helene Ahl

Namn: Helene Ahl

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Jönköping

Institution/avdelning: Högskolan för lärande och kommunikation, Encell

E-postadress: helene.ahl[at]hlk.hj.se

Webbsida: center.hj.se/encell/om-encell/medarbetare/helene-ahl.html

Aktuella projekt:
 1. Forskningsprojekt om entreprenörskap och ekonomisk tillväxt ur ett genusvetenskapligt perspektiv
  2012-2016. Finansierat av VR.
  Projektet drivs av forskargruppen EMBLA. Övriga deltagare: Docent Karin Berglund, Stockholms universitet, Docent Malin Tillmar, Linköpings universitet, fil dr Katarina Pettersson, Nordregio
Tidigare projekt:
 1. Diskursanalys om forskningstexter och policytexter om kvinnors företagande.
 2. Feministisk diskursanalys av undervisningslitteratur om företagande.
 3. Översikt och kritik av motivationsteorier.
 4. Studie om empowerment och nätverkande bland småföretagare.
 5. Politik för kvinnors företagande i Sverige, USA och England - en jämförande studie.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • se hemsidan http://center.hj.se/encell/om-encell/medarbetare/helene-ahl.html

Nyckelord:
entreprenörskap. företagande. genus. kön. kvinnor.

 
Mest lästa artiklar nu