Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Eskil Wadensjö

Namn: Eskil Wadensjö

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

E-postadress: eskil.wadensjo[at]sofi.su.se

Webbsida: www2.sofi.su.se/~egw

Aktuella projekt:
  1. Arbete i bemanningsföretag och egenföretagande.
    Sysselsättningen är lägre bland invandrare och barn till invandrare än bland dem som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige. Forskningen har under senare år visat att invandrare är överrepresenterade inom olika typer av så kallade atypiska sysselsättningsformer såsom att arbete i bemanningsföretag eller vara egenföretagare. En viktig fråga är om denna överrepresentation orsakas av diskriminering vid andra typer av anställningar. En andra viktig fråga är hur dessa sysselsättningsformer påverkar framtida inkomster och sysselsättning – fungerar de som en språngbräda in på den reguljära arbetsmarknaden eller är de återvändsgränder? En tredje fråga är vilka effekter egenföretagandet har på arbetslösheten bland invandrarna. Datamaterialet för dessa undersökningar består av en panel med alla individer som någon gång under perioden 1998–2008 varit sysselsatta antingen i bemanningsbranschen eller som egenföretagare. Datamaterialet är unikt och speciellt avpassat för att studera dessa båda grupper. Deltagande forskare: Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2009) (Andersson Joona): “The Employees of Native and Immigrant Self-Employed”, Research in Labor Economics, Vol. 29, s. 229-250
  • (2008) (Andersson Joona, Pernilla): “A Note on Immigrant Representation in Temporary Agency Work and Self-employment in Sweden”, Labour, Vol. 22(3), 495-507
  • (forthcoming) (Pernilla Andersson, Joona): "The Best and the Brightest or the Least Successful? Self-Employment Entry among Male Wage-Earners in Sweden", Small Business Economics
  • (forthcoming) (Pernilla Andersson, Joona): "Being employed by a co-national: A cul-de-sac or a short cut to the main road of the labour market", Journal of International Migration and Integration
  • (2003) (Andersson Joona, Pernilla): "En arbetslöshetsförsäkring för alla sysselsatta? Anställda i bemanningsföretag och egenföretagare", Arbetsmarknad och Arbetsliv, Vol. 9, no. 3-4
 
Mest lästa artiklar nu