Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Björn Berggren

Namn: Björn Berggren

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

E-postadress: bber[at]abe.kth.se

Webbsida: www.kth.se/abe/centra/cefin/om-cefin/medarbetare/bjorn-ber...

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2010) (Olofsson, Christer & Silver, Lars): "The effect of syndication on the performance of venture capitalists’ portfolio firms: The Swedish case", Journal of International Finance and Economics, Vol 10 No 1, s 100-109.
  • (2010) (Silver, Lars): ”Financing entrepreneurship in different regions: The failure to decentralise financing to regional centres in Sweden”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol 17 No 2, s 230-246.
  • (2010) (Lundahl, Nicolaus, Silver, Lars och Vegholm, Fatima): “The influence of banks’ advice to SMEs on customer satisfaction: The case for regulation”, International Journal of Services and Operations Management, Vol 7 No 2, s 200-214.
  • (2010) (Silver, Lars, & Vegholm, Fatima): ”The impact of investment readiness on investor commitment and market accessibility in SMEs”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol 23 No 1, s 81-95.
  • (2009) (Silver, Lars): “The close relationship strategy”, Journal of Brand Management, Vol 17 No 4, s 289-300.

Avhandlingstitel:
(2002): “Vigilant Associates – Financiers’ Contribution to the Growth of SMEs”, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Regional utveckling. Finansiering av SMEs. Venture capital. Entreprenörskap. Banker. Rådgivning. Affärsutveckling. Innovation. Business angels. Nätverk.

 
Mest lästa artiklar nu