Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Saeid Abbasian

Namn: Saeid Abbasian

Titel/tjänst: Associate professor/Senior lecturer

Universitet/högskola/organisation: Södertörns högskola

Institution/avdelning: Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

E-postadress: saeid.abbasian[at]sh.se

Webbsida: www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_persona...

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Abbasian, S. (2015). The anthropology of climate change: an integrated critical perspective, by Hans A. Baer and Merrill Singer (Book review). Journal of Sustainable Tourism, published online 04 February 2015.
  • Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2015). Gender as a determinant of informal capital in the financing of small firms' start-up : Swedish data. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 24: 2, pp. 249-267.
  • Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2015). Attitudes towards participation in business development programmes : An ethnic comparison in Sweden. European Journal of Training and Development, vol. 39: 1, pp. 59-75.
  • Yazdanfar, D. , Abbasian, S. & Brouder, P. (2015). Business Advice Strategies of Immigrant Entrepreneurs in Sweden. Baltic Journal of Management, vol. 10: 1, pp. 98-118.
  • Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2015). Gender and the use of external business advice : A Swedish study. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 1, pp. 105-124.

Avhandlingstitel:
(2003): "Integration på egen hand - En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)