Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Therese Nordlund Edvinsson

Namn: Therese Nordlund Edvinsson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Ekonomisk historiska institutionen

E-postadress: therese.nordlund[at]ekohist.su.se

Webbsida: www.ekohist.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14088&a=74882

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2010) (Johan Söderberg): "Servants and bourgeois life in urban Sweden in the early twentieth century”, Scandinavian History Review.
  • (2010): "Ann-Ida – från grosshandlardotter Mark till redarhustru Broström”, Personhistorisk Tidskrift. .
  • (2009): ”Företagarhustrun och hushållets organisation”, RIG nr 3, 2009.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2010): "Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960", Lund.

Avhandlingstitel:
(2005): "Att leda storföretag: en studie om social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950", (doktorsavhandling) Stockholm: Almqvist & Wiksell.   (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Business history. genus. ledarskap. företagande. entreprenörskap.

 
Mest lästa artiklar nu