Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Bernd Hofmaier

Namn: Bernd Hofmaier

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

E-postadress: Bernd.Hofmaier[at]hh.se

Webbsida: www.hh.se/omwebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603...

Aktuella projekt:
  1. De senaste åren har jag arbetat med ansökningar om rättigheter att bedriva forskarutbildning vid Högskolan Halmstad. Vi har varit framgångsrik med att få FU rättigheter för utbildning inom "Innovationsvetenskap". Nu gäller det att bygga upp forskarutbildningen i Innovationsvetenskap.
Tidigare projekt:
  1. Lärande regioner - regionala innovationssystem (2000) EU/CEDEFOP
  2. Nordisk benchmarking av innovationsprocesser (2004 – 2007) VINNOVA
  3. Lärande, ledarskap och jämställdhet i RIS (2004-2007) VINNOVA
  4. Project Euronet - PBL: Education, Practice & Research. Reference Number: 142236-LLP-1-2008-1-DE-ERASMUS-ECUE (2008-2010)
Publicerat, böcker/rapporter:
  • Eriksson, H, Haga, T, Hofmaier, B (2010) The Initiation and Organization of Regional Innovation Processes; in Ekman, M, Gustavsen, B, Asheim, B. T, Pålshaugen, . (eds) Learning Regional Innovation. Palgrave Macmillan
  • Hofmaier, B (2007) The winding road to the learning region: a case study from Sweden. Ingår i Gustavsen, B, Nyhan, B, Ennals, R (eds) Learning together for local innovation: promoting learning regions. CEDEFOP Luxembourg: Office for Publication of the European Communities.
  • 2.Hofmaier, B. (2002) Building arenas for collaborative development in a Swedish context. In Nyhan B. (ed) Taking steps towards the knowledge society. Reflections on the process of knowledge development. Cedefop Reference series 35, Luxembourg 2002

Nyckelord:
Samverkan. innovationsvetenskap. utvecklingsprocesser. utvärdering.

Övriga meriter och information:
2003 – 2007 Member of Board of Trustees TCI (The Competitiveness Institute) Barcelona
2006 – 2013 Mitglied des wisseschaftlichen Beirates für Institut Technik und Bildung ( ITB), Universität Bremen
Erbjuder Stöd och evalueringsverktyget SEVIN (Support and Evaluation Tool for Innovation Networks)

 
Mest lästa artiklar nu