Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anna Bergek

Namn: Anna Bergek

Titel/tjänst: Docent, universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

E-postadress: anna.bergek[at]liu.se

Webbsida: www.iei.liu.se/pie/bergek-anna/

Aktuella projekt:
 1. Nya investerare i förnybar elproduktion - motiv, investeringskriterier och policykonsekvenser (NyEl). Projektet tar utgår bland annat från ett entreprenörskapsperspektiv på investeringar och syftar till att identifiera olika typer av investerare samt karakterisera dessa med avseende på bland annat vilka motiv de har att investera, hur de skaffar resurser till sina investeringar samt vilka kriterier de använder för att utvärdera investeringarna.
 2. "Mature companies in new growth markets: What is the importance of technological capabilities and absorptive capacity?"
  Projektet syftar till att förstå hur etablerade företag agerar med avseende på nya tillväxtområden och hur deras befintliga teknologiska förmågor påverkar om de väljer att agera och i så fall vilka strategier de väljer.
Tidigare projekt:
 1. Innovationer och teknikstrategier i storföretag: teknikbas och organisationsförmåga i vetenskapsbaserade industrier. Projektet syftade till att studera sambandet mellan å ena sidan företags teknikstrategier (vad företagen väljer att satsa på och hur teknologisk kunskap införskaffas), teknikbaser och organiseringsförmågor och å andra sidan deras långsiktiga innovationsförmåga och ekonomiska utfall. Projektet omfattade studier av avancerade gasturbiner.
 2. Utmaningar och handlingsalternativ för policy i omvandlingen av (de svenska) el- och transportsektorerna. Projektet syftade till att ge politiska beslutsfattare råd om hur man ska gå tillväga för att ställa om el- och transportsektorerna
 3. Kraftväxling – tankeväxling. Nya organisationsgestalter när det fasta förflyktigas i en klassisk svensk systembyggarbransch. Projektet syftade till att undersöka vad som sker när grundläggande förutsättningar, teknisk-ekonomiska perspektiv och regleringsformer samtidigt förändras i den elektrotekniska industrin, med särskilt fokus på strategiska initiativ hos branschens etablerade storföretag.
 4. Shaping and Exploiting technological opportunities – the case of the Swedish capital goods industry’s venture into renewable energy technology. Projektet syftade till analysera hur den svenska industrin formade och exploaterade den växande marknaden för förnybar energiteknik för att kunna bidra till beslutsfattandet i stat och näringsliv.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Maria Bruzelius): "Are patents with multiple inventors from different countries a good indicator of international R&D collaboration? The case of ABB." Research Policy, Vol 39, s 1321–1334.
 • (2008) (Staffan Jacobsson, Bo Carlsson, Sven Lindmark & Annika Rickne): "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: a scheme of analysis." Research Policy, Vol 37, No 3, s 407-429.
 • (2008) (Charlotte Norrman): "Incubator best practise: A model." Technovation, Vol 28, No 1/2, s 20-28.
 • (2008) (Christian Berggren, Fredrik Tell & Jim Watson): "Technological capabilities and late shakeouts: Industrial dynamics in the advanced gas turbine industry, 1986-2002." Industrial and Corporate Change, Vol 17, No 2, s 335-392.
 • (2004) (Christian Berggren): "Technological Internationalisation in the Electro-Technical Industry: A Cross-Company Comparison of Patenting Patterns 1986-2000." Research Policy, Vol 33, No 9, s 1285-1306.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Lars Bengtsson, Christian Berggren & Jonas Söderlund): "Exploring Knowledge Integration and Innovation." I: Berggren, C., Bergek, A., Bengtsson, L., Hobday, M. & Söderlund, J. (red): Knowledge Integration and Innovation. Critical challenges facing international technology-based firms. Oxford University Press, Oxford.
 • (2011) (Christian Berggren & Thomas Magnusson): "Creative Accumulation: Integrating New and Established Technologies in Periods of Discontinuous Change." I: Berggren, C., Bergek, A., Bengtsson, L., Hobday, M. & Söderlund, J. (red): Knowledge Integration and Innovation. Critical challenges facing international technology-based firms. Oxford University Press, Oxford.
 • (2010) (Staffan Jacobsson, Marko Hekkert & Keith Smith): "Functionality of innovation systems as a rationale and guide in innovation policy." I: Smits, R., Kuhlmann, S. & Shapira, P. (red): The Theory and Practice of Innovation Policy. An International Research Handbook. Edward Elgar, Cheltenham.
 • (2003) (Staffan Jacobsson): "The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries." I: Metcalfe, S. & Cantner, U. (red): Change, Transformation and Development. Physica/Springer, Heidelberg, s 197-228.
 • (2001) (Staffan Jacobsson): "Inducement and Blocking Mechanisms in the Development of a New Industry: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden." I: Coombs, R., Green, K., Walsh, V. & Richards, A. (red): Technology and the Market: Demand, Users and Innovation. Edward Elgar. Cheltenham.

Avhandlingstitel:
"Shaping and Exploiting Technological Opportunities: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden." 

Nyckelord:
Teknologiska innovationssystem. Industriell dynamik. Teknikstrategi. Innovationspolicy. Energipolicy.

Övriga meriter och information:
Medlem av the International Joseph A. Schumpeter Societys board of management.

 
Mest lästa artiklar nu