Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Åsa Lindholm Dahlstrand

Namn: Åsa Lindholm Dahlstrand

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Lunds universitet, Högskolan i Halmstad

Institution/avdelning: CIRCLE

E-postadress: asli[at]hh.se

Aktuella projekt:
 1. ”Commercialising Academic R&D”, financed by VINNOVA, (with S. Jacobsson. Lindholm Dahlstrand Project Leader).
 2. The Multiplicative Relationship and Effects of Entrepreneurship and Innovation, financed by the Swedish Research Council (w D. Politis, and Gabrielsson, J. Lindholm Dahlstrand Project Leader).
 3. Universitetsinkubatorer och företagsutveckling.
 4. Kopplingar mellan entreprenörskap och innovation.
Tidigare projekt:
 1. Academic Entrepreneurship: Incubators and Schools of Entrepreneurship for female business start-ups , financed by VINNOVA 2008-2011 (w P. Ulvenblad, M. Blomkvist, D. Politis, J. Winborg and A. Hansson. Lindholm Dahlstrand Project Leader).
 2. Indirect Effects of Commercializing Academic R&D: Part B, financed by VINNOVA 2008-2011 (w. Eva Berggren. Lindholm Dahlstrand Project Leader).
 3. ”Learning Entrepreneurship? The Importance of Student- and Serial Entrepreneurs”, financed by the KK-Foundation, 2006-2008 (with J. Winborg, D, Politis och P. Mattsson. Lindholm Dahlstrand Project leader).
 4. “Economic Change: Micro-Foundations of organizational and institutional Changes in Europe”, partner and responsible for sub-project “Corporate venturing and sponsored spin-offs”, (sub-project in cooperation with Oxford University, UK and Helsinki University of Technology, Finland). Financed by European Commission (“Improving the Socio Economic Knowledge Base: IHP”), 2002-2005.
 5. ”Små teknikbaserade företags roll i skapandet av nya svenska tillväxtsektorer”, projektledare, fyrårigt forskningsprogram financed by Ruben Rausings Fond för Forskning om Nyföretagande och Innovationer, 1996 till 2001 (with Jacobsson, S., Rickne, A,, Holmén, M., Johnson, A. and Saemundsson, R. Lindholm Dahlstrand Project leader).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Parhankangas, A): "Spin-Offs to Stock Markets as a Complementary Form of Entrepreneurship: Contrasting US, UK, and Japanese Experiences", Entrepreneurship and Regional Development, published online DOI:10.1080/08985626.2011.577819).
 • (2006) (Wallin, M): ”Sponsored spin-offs, industrial growth and change”, Technovation, May/Jun 2006. Vol. 26, Iss. 5,6; p. 611.
 • (2005) (Saemundsson, R): “How business opportunities constrain young technology-based firms from growing into medium-sized firms”, Small Business Economics, vol 24, pp. 113-129.
 • (1999): “Technology-based SMEs in the Göteborg Region: Their origin and interaction with universities and large firms”, Regional Studies, vol 33, no. 4, pp. 379-389.
 • (1997): “Growth and Innovativeness in Technology-based Spin-off Firms”, Research Policy, Vol 26, No.3, pp 331-344.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2012) (Johannisson, B., Eds): "Enacting Regional Dynamics and Entrepreneurship", Routledge: Taylor & Francis, 208 p.
 • (2004): "Teknikbaserat nyföretagande, tillväxt och affärsutveckling", Lärobok, Studentlitteratur (in Swedish).
 • (2009): "Innovative Entrepreneurship: Commercialization by Linking Ideas and People", in Marklund, G., Vonortas, N., and Wessner, C., and (Eds) "The Innovation Imperative – National Innovation Strategies in the Global Economy", Edvard Elgar, pp. 100-117.
 • (2010) (Berggren, E.): "Linking Innovation and Entrepreneurship in Higher Education: A Study of Swedish Schools of Entrepreneurship", in Oakey, R., Groen, A., Cook, G., and van der Sijde, P. (Eds.) New Technology-Based Firms in the New Millennium, Vol VIII, Emerald Group Publishing, Bingley, UK, pp 35-50. Winner of the “2011 Outstanding Author Contribution Award”, Emerald Literati Network, Emerald.
 • (2008): "University knowledge transfer and the role of academic spin-offs", in Potter, J. (Ed) "Entrepreneurship and Higher Education", OECD Publication, pp 235 – 254.

Avhandlingstitel:
(1994): "The Economics of Technology-Related Ownership Changes: A Study of Innovativeness and Growth through Acquisitions and Spin-offs", PhD-Diss., Department of Industrial Management and Economics, Chalmers University of Technology.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(1990): “Acquisition of Technology-Based Firms - A Study of Acquisition and Growth Patterns among Swedish Firms”, Lic.-diss., Dept. of Industrial Management and Economics, Chalmers University of Technology. 

Nyckelord:
entrepreneurship. innovation. policy. growth. regional development. university. commercialisation. spin-off. acquisition. system of innovation.

 
Mest lästa artiklar nu