Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Marcus Jahnke

Marcus Jahnke

Namn: Marcus Jahnke

Titel/tjänst: PhD

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: HDK, Högskolan för design och konsthantverk,

E-postadress: marcus.jahnke[at]hdk.gu.se

Webbsida: www.hdk.gu.se

Aktuella projekt:
 1. Projektet Design och innovation är en experimentell studie som genomförts i samarbete med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och med finansiering av Vinnova. I studien introducerades 5 fallföretag med ingen eller ringa erfarenhet av design till design som praktik. En designer anlitades per företag för att agerar mentor under det att innovationscase genomförs baserat på designs yrkeskunnade. Forskaren studerader både vad som händer i mötet mellan designpraktiken och andra praktiker i den workshopbaserade processen och vad processen har för resultat på innovationsförmågan.
Tidigare projekt:
 1. Marcus Jahnke har i sitt avhandlingsarbete studerat vad som händer om man tillför designerns yrkeskunnande till traditionella industri- och ingenjörsföretag. Studien, som pågått mellan 2007 och 2012, finansierades av VINNOVA och genomfördes i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

  I studien sammanfördes fem utvalda designer med fem företag (ex Alfa Laval & Tranemo Workwear AB) med målet att stärka företagens innovationsförmåga. I en serie workshopar fick grupper av anställda med olika yrkesbakgrund arbeta designmässigt ”hands-on”. Det kom till stor del att handla om att utmana och utvidga invanda synsätt på företagets egna produkter, bland annat genom att fördjupa sig i brukarens perspektiv. Genom att låta grupperna söka inspiration på oväntade ställen, och genom skapande arbete med bilder och material kunde nytänkande produktkoncept ta form.

  Ur ett teoretiskt perspektiv visar avhandlingen på hur hermeneutiken, filosofin om meningsskapande, kan bidra till att bättre förstå designs bidrag till innovation.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) Jahnke, M. & Hansson, L. "Innovation of meaning through design – An analysis of a gender bending design process". Design Research Journal. 2 (10).
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Jahnke, M. & Hansson, L. (2010) Chapter 10: Gender Bending Through Design – an Account of a student Project on Gender. In J. Woodilla (ed.) Contributions from the first years of the Business & Design Lab, pp 239-257
 • Jahnke, M. (2010) Chapter 11: Design Thinking as an Enabler of Innovation in Engineering Organizations. In J. Woodilla (ed.) Contributions from the first years of the Business & Design Lab. pp 261-272.
 • Jahnke, M., Loft, M. (eds.) 2011 Från fråga till färdig produkt – vad händer i mötet mellan designpraktik och innovationsförhoppningar? Business & Design Lab, ISBN: 978-91-979541-0-5.
 • Jahnke, M. (ed.) 2006 FormgivningNormgivning, Exhibition Catalogue, Göteborg, Center for Consumer Science, ISBN: 91-974642-4-4.

Avhandlingstitel:
Meaning in the Making - Introducing a Hermeneutic Perspective on the Contribution of Design Practice to Innovation  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Design. Meaning. Hermeneutics. Interpretation. Practice.

 
Mest lästa artiklar nu